آرشیف

2018-12-3

جام غور

طالبان در دو رویداد، ۵ تن را با ادویه جات و مواد سوخت یک کلینیک ربودند

طالبان در دو رویداد، ۵ تن را با ادویه جات و مواد سوخت یک کلینیک ربودند

 
طالبان در دو رویداد جداګانه در ولسوالی پسابند ولایت غور، ادویه جات و مواد سوخت یک کلینیک صحی آن ولسوالی را با ۵ تن و دو عراده وسایط نقلیه با خود بردند.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور با تایید این خبر می گوید که طالبان صبح روز دوشنبه، یک عراده امبولانس کلینیک صحی ولسوالی پسابند که ادویه جات را انتقال میداد با راننده اش از منطقه موسوم به "نورک" به منطقه "سرسبد"، یکی از پایگاهای این گروه، برده اند.
آقای خطیبی گفت، طالبان نا وقت روز گذشته یک عراده تراکتور که مواد سوخت همین کلینیک را انتقال میداد با چهار تن کارگر به جای نا معلوم انتقال دادند.
 
دوشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۷ برابر است با ۳ دسامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور