آرشیف

2017-7-23

جام غور

طالبان در تیوره کارکنان صحی و مریضان داخل بستر را تیرباران کردند

 

طالبان بعد از تسخیر ولسوالی تیوره ضمن حریق دفاتر دولتی کارکنان صحی کلینیک و مریضان داخل بستر که تعداد شان به بیش از 20 نفر میرسید، تیرباران نمودند.

مردم محل می گویند که بعد از سقوط ولسوالی بدست طالبان، این گروه دست به کشتار کارکنان صحی، افراد ملکی، استادان یک مکتب و مردم عام زدند.

به گزارش موسسه ACTD (قرارداد کننده بخش صحت در غور) ۶ نفر از کارکنان صحی که شامل ۲ نفر نرس، دو تن صفاکار زن، مدیر اداری و یک قابله شامل اند، توسط طالبان در داخل کلینیک تیرباران شده است.

مسوولان این موسسه می گویند که نزدیک به 20 نفر مریض و زخمیان داخل بستر در این کلینیک نیز توسط این گروه کشته شدند.

به نقل از باشندگان محل، طالبان 3 تن از استادان یک مکتب در را نیز تیرباران نمودند.

منابع می افزایند، طالبان علاوه بر حریق نمودند تمامی دفاتر دولتی در تیوره، قریه مسکرا را به گونه وحشتناک حریق نموده و باشندگان این قریه را کشتند.

طالبان هنگام شب، در جریان درگیری، قریه جات را که تسخیر میکردند بشمول منازل مسکونی خرمن، هیزم خره، ذخایر علوفه های باشندگان محل را به آتش میکشیدند.

با آنکه رقم دقیق این کشتار تا اکنون روشن نیست، اما گزارش حاکیست که تعداد کشته ها(دولتی، طالبان و افراد ملکی) در این رویداد به اضافه 150 نفر است.

در همین حال، به نقل از داکتران شفاخانه ولایتی غور، چرخبال های ارتش تنها 8 زخمی نیروهای کماندو را که آنهم در یکی از سنگر های اطراف ولسوالی قرار داشتند، به فیروزکوه انتقال داده است.

یکشنبه اول اسد 1396 برابر است با 23 جولای 2017
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور