آرشیف

2018-1-2

جام غور

طالبان به شمول یک زن پنج کارمند صحی را در غور ربودند

غلام نبی یگانه، رئیس صحت عامه غور می‌گوید که این شمار از کارمندان آنان هنگام ازسوی مخالفین مسلح ربوده شده اند که در برخی از روستاهایی منطقه الله یار فیروزکوه درحال تطبیق واکسین بودند.
به گفته وی، این افراد به دلیل اینکه واکسین را ازمنطقه این افراد آغازنکرده اند به گروگان گرفته شده اند.
به بیان وی، درمیان این پنج کارمند صحی یک زن نیز شامل است.
ضیاءالدین ثاقب، آمرامنیت فرماندهی پولیس غورنیز می‌گویدکه منطقه الله یار زیراداره گروه طالبان است و آنان تا اکنون هیچ کاری را برای آزاد سازی این افراد نکرده اند.
به بیان وی،‌ بزرگان محل برای آزاد سازی کارمندان صحی ربوده شده با گروه طالبان وارد گفت‌وگو شدند.
منطقه الله یار درغرب شهر فیروزکوه، مرکز غور موقعیت دارد و ازمناطق نا امن وزیراداره طالبان است.

سه شنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۶ برابر است با ۲ جنوری ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور