آرشیف

2018-10-20

جام غور

طالبان بالای شمار از مراکز رای دهی در غور یورش بردند

هم زمان با آغاز پروسه رای دهی در مرکز و ولسوالی غور، طالبان بر شماری از این مراکز یورش بردند.
درحال حاضر درگیری میان نیروهای امنیتی به حمایت مردم در مناطق غرب فیروزکوه ( اشترخان و بره خانه) در ۱۰ کیلومتری ولسوالی ساغر و شمال ولسوالی دولتیار ادامه دارد.

جزییات بیشتر بعدا….