آرشیف

2016-8-26

جام غور

طالبان از 3 جهت بر ولسوالی پسابند حمله کردند

طالبان مسلح حوالی ساعت 9:30 امشب از سه جهت بالای ولسوالی پسابند ولایت غور حمله نمودند که در 4 روز گذشته این سومین حمله طالبان بر این ولسوالی بحساب می آید.

باشندگان محل در تماس تلیفونی به بخش خبر وبسایت جام غور گفتند که طالبان بالای مرکز ولسوالی و مناطق جبیر، راه نو و پوسته روشن؛ جنگ را آغاز کرده اند.

در طی 4 روز گذشته این سومین حمله طالبان بر ولسوالی پسابند ولایت غور است که تلفات طرفین به بیش از 35 تن رسیده است.

این درحالی است که امروز یک سرباز نیروهای اردوی ملی نیز از اثر انفجار ماین در آن ولسوالی کشته شد.

جمعه (ساعت 11 شب) 5 سنبله 1395 برابر است با 26 اگست 2016 

نویدالله پژواک

وبسایت جام غور

طالبان از 3 جهت بر ولسوالی پسابند حمله کردند