آرشیف

2017-10-7

جام غور

طالبان، سه عضو خانواده یک قوماندان شان را کشتند

طالبان در منطقه یخن علیا ولسوالی تیوره ولایت غور در یک کمین دو طالب و یک طفل را کشتند، افراد کشته شده متعلق به خانواده ملا ایوب، یکی از قوماندان طالبان استند.
محمد اقبال نظامی سخنگوی قوماندانی امنیه غور می گوید که افراد کشته شده شمس الحق و فضل الاحمد فرزندان ملایاقوت و فخرالدین هستند که با یک طفل در کمین طالبان کشته شدند.
 
شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۷ اکتوبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور