آرشیف

2015-12-20

جام غور

صد ها شهروند غور خواهان ابقای جوینده به کرسی ولایت شدند

شنبه ۲۸ قوص ۱۳۹۴ برابر با ۱۹ دسمبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

صد ها باشنده ولایت غور صبح روز شنبه در یک راهپیمایی خواهان ابقای سیما جوینده والی تبدیل شده ولایت غور به سمت مقام ولایت شدند.
تظاهر کنندگان هشدار میدهند که اگر حکومت وحدت ملی به خواست های شان توجه نکند والی جدید را به این ولایت راه نخواهند داد.
تظاهر کنندگان همچنان خواهان محاکمه افرادی شدن که از سوی خانم جوینده به اتهام اختلاس هنگفت مالی به سارنوالی معرفی شده بودند.