آرشیف

2009-6-11

جام غور

صد ها خانه ویران وهزران رأس مواشی در مر غاب ازبین رفته است

صد ها خانه ویران وهزران رأس مواشی در مر غاب ازبین رفته است

دو شنبه 17 حوت 1388 برابر با 8 مارچ 2010

جام غور

طبق راپور ارسالی  از غور در اثربارندگی های پیهم و لغزش کوه ها در قریه جات سر جنگل منطقه مر غاب ولایت غور صد ها خانه ویران وبیش از هزار رأس مواشی از بین رفته است. ومردم در سر مای زمستان در وضعیت اضطراری به سر می برند. منطقه مر غاب در شمال شرق چغچران موقعیت داشته دارائی کوه مرتفع وبرفگیر ودره های آبخیز میباشد که حوادث طبیعی چون برف وباران ولغزش کوه ها همیشه از مردم قربانی میگیرد چنانچه چندی قبل چندین تن در اثر برف کوچ جان باختند..امید دولت در قسمت نجات مردم ازین حوادث دلخراش چاره سنجی کند.تا ازین بیشتر مردم قربانی حوادث طبیعی نشوند.

گزارشگر .اخگر

 

دوزن در مربوطات ولسوالی تیوره به قتل رسید

دو شنبه 17 حوت 1388 برابر با 8 مارچ 2010

جام غور

طبق گزارشهای واصله از غور در استانه فرا رسیدن روز هشتم مارچ روز جهانی زن دو خانم در قراء سر پنک وخواجه غار ولسوالی تیوره از طرف شوهر های شان به قتل رسیده اند.طبق اطلاعات بدست آمده شوهران این دو خانم معتاد  به مواد مخدر بوده اند که دست به چنین جنایت زده اند.متهمین از طرف پولیس دستگیر وتحت تحقیق قرار دارند.بعد از وقوع حوادث فوق ولسوال تیوره به پولیس دستور داده است تا تمام معتادین را از منطقه جمع آوری  وجهت تداوی به شفاخانه ولایتی در چغچران بفرستند.بسیاری از جوانانیکه جهت کار به ایران میروند حین بر گشت معتاد میباشند.