آرشیف

2019-2-11

جام غور

صدها تن از شهروندان فراه در مراسم اتحاف دعا به مناسب درګذشت روانشاد ملکزاده اشتراک نمودند

برگزاری مراسم فاتحه خوانی به مناسبت درگذشت داکتر ابراهیم ملکزاده فرمانده نستوه مقاومت، والی پیشین غور و عضو مجلس نمایندگان افغانستان در فراه.
 
صدها تن از شهروندان ولایت فراه باحضور داشت اعضای شورای ولایتی، رییس ارکان لوا، آمر امنیت قوماندانی و تعداد زیاد نظامیان، رئیسان ادارات ملکی، متنفذین قومی، قضات، رییس دانشگاه و فعالان مدنی در مراسم اتحاف دعا به روح داکتر محمد ابراهیم ملکزاده اشتراک نمودند.
 
برگزار کنندگان این فاتحه گیری می گویند که آنها هرگز قهرمانی مرحوم ملکزاده و خدمات وی در امر تامین امنیت فراه و مخصوصا ولسوالی پرچمن را فراموش نمی کنند و مانند مرحوم ملکزاده در کنار نیروهای امنیتی استاد خواهند شد.