آرشیف

2015-11-28

جام غور

شیخ های پاکستانی در حال آمادگی نبرد در ولسوالی دولتیار ولایت غور

شنبه 7 قوس 1394 برابر است با 28 نوامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مسوولان اداره محلی غور می گویند که دوتن از اتباع پاکستانی که در بین طالبان به شیخ های پاکستانی شهرت دارد، رهبری 200 طالب را در ولسوالی دولتیار به عهده دارد.
از سه روز به اینسو طالبان در قریه جات شرشر، قاضی ها، سرآب و دیگر مناطق شمالی ولسوالی دولتیار درحال سرباز گیری و گفتگو با یک تعداد از افراد به هدف حمله بر ولسوالی دولتیار هستند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با آنکه از تدابیر جدی نیروهای امنیتی در آن ولسوالی خبر میدهد، می گوید که طالبان به رهبری دو شیخ پاکستانی در حال آمادگی حمله بر ولسوالی دولتیار ولایت غور هستند.
یک تن باشنده ولسوالی دولتیار ولایت غور که خواست نامش گرفته نشود به بخش خبر وبسایت جام غور گفت:"مردم از طالبان و اعاشه آنان سخت به تکلیف هستن".
گفته میشود که در سه روز گذشته طالبان با سران اقوام به هدف حمایت آنان در گفتگو بودند. این درحالیست که قو زی حسین با حضور و همکاری با طالبان مخالفت نشان دادند.
گزارش های رسیده به بخش خبر وبسایت جام غور حاکیست که طالبان در حال حاضر (5:30 شام) در قریه شورابک مربوط منطقه ده مرده هستند.