آرشیف

2009-6-11

جام غور

شورش زندانیان در محبس چغچران

شورش زندانیان در محبس چغچران

پنجشنبه 27 حوت 1388 برابر با 18 مارچ 2010

جام غور

طبق گزارشهای واصله از چغچران زندانیان محبس چغچران ظهر امروز دست به شورش ومظاهره زدند.هر چندد عواماذ اصلی شورش معلوم نیست اما این شورش به دنبال انتقال یکی از محبوسین به کابل صورت گرفت.محبوس انتقال شده قاتل گل احمد غفوری یکی از شخصیت های مطرح در ولایت غور میباشد میباشد که سال گذشته دست به قتل زوو به جرم خود اعتراف کرده بود.هر چند نیرو های امنیتی بخاطر خاموش ساختن شورش. از گاز اشک اور وفیر های هوای استفاده کردند اما شورش ونا ارامی تا شام روز پنجشنبه ادامه داشت واز زخمی وکشته شدن ودستگیری اطلاع در دست نیست.

 

کمیسون غرس نهال در چغجران به کار آغاز کرد.

پنجشنبه 27 حوت 1388 برابر با 18 مارچ 2010

جام غور

طبق گزارش های واصله به اساس هدایت والی ولایت یک کمیسیون با صلاحیت به منظور طرح پلان نهال شانی در مر کز وسائر ولسوالی های غور تحت سر پرستی رئیس محیط زیست در شهر چغچران تشکیل شد.این کمیسیون تا هنوز جهار کمیته را بخاطر غرس نهال در مناطق مختلف مرظف نموده وبه عین تر تیب برای ولسوالی ها هم طرح وپلان مشخص داده شده است.»رسسه مدیرا وافغان اید درمورد تهیه نهال در برابر پول همه مؤسسات وافراد را کمک میکند.واین مؤسسات در مر کز وولسوالی ها غوریه های نهال های مثمر وغیر مثمر را آماده غرس نموده اند.واز طریق ریاست اطلاعات وفر هنگ درین زمینه به مردم آگاهی داده شده است. 

 

دیدار معاذ الله دولتی با آقای محمد ظاهر اغبر رئیس عمومی کمیته ملی المپیک

پنجشنبه 27 حوت 1388 برابر با 18 مارچ 2010

جام غور

آقای محمد ظاهر اغبر رئیس عمومی کمیته ملی المپیک که در رأس یک هیأت رسمی به ترکمنستان رفته بود امروز تاریخ 27 حوت در مشهد در جمعی از ورزشکاران افغان در ایران شرکت کرده  و در رابطه به مشکلات ورزشی ورزشکاران افغان در ایران صحبت نمود. بعدا آقای اغبر طی نشستی خصوصی با آقای معاذالله دولتی سکرتر دوم قونسلگری افغانستان در مشهد و آقای دوکتور زلمی نورزی که اخیرا به آن کشور سفر کرده است در رابطه به مشکلات ورزش درغور به گفتگو وتبادل نظر پرداختند، نورزی  به عنوان ورزشکار گفت مشکلات درغور دامنگیر جوانان وزرشکار است ، زیاد بوده  ومسوولین کمیته ملی المپیک تا هنوز کمتر به این مشکلات توجه نموده اند. همچنان آقای دولتی خواست که به خاطر رشد نسل جوان در غور مخصوصا بخش ورزش نیاز جدی احساس میگردد تا مسوولین در این ولایت توجه نمایند. در اخیر آقای اغبر گفت که گام های اساسی در جهت بهبود وضع ورزش در کشور برداشته  شده  ودر غور که کار ساختمان  نیمه اعمار المپیک ، به نسبت کمبود بودجه در خطر توقف قرار داشت ، اکنون بالا تر از 70 % بودجه آن تامین شده  و در آینده جمنازیم ورزشی نیز بنا خواهد شد. همچنان وی وعده داد  در سال 1389 برای رسیدگی به مشکلات ،  به ولایت غور سفر نموده و از نزدیک  با جوانان و ورزشکاران دیدار به عمل اورد.