آرشیف

2020-8-20

جام غور

شورای مردم ولایت غور، در مر‌کز فیروزکوه افتتاح شد.
 
این شورا صبح امروز با حضور معاون اجتماعی مقام ولایت، روسای ادارات دولتی، عضو های کلیدی شورا، جوانان، نماینده های ولسوالی ها، خواهران و بزرگان قوم در هوتل ستاره شهر برگزار گردید.
 
این شورا با حمایت و پشتیبانی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری و با مدیریت انجنیر خالد ملکزاده رئیس این شورا ایجاد گردیده است.
 
هدف از ایجاد این شورا هماهنگی، انسجام و دادخواهی از محرومیت های فراروی مردم غور عنوان شده‌است.
 
یک تن از اعضای موسس این شورا پیام انجنیر خالد مکلزاده رئیس شورا را به حضور مردم بیان نمود، و در این پیام آمده است که این شورا به مشوره بزرگان ، دانشمندان، افراد نخبه و با نفوس ایجاد شده، که بخاطر دادخواهی از حقوق بازمانده غوری ها، و سهم دادن شان در امورات سیاسی حکومت و فراهم نمودن زمینه شغل برای تحصیل کرده گان غوری میباشد.
 
در پیام آقای مکلزاده آمده است که شورا مردم غور به یک قوم‌ و ملیت مختص نشده بل برای تمام اقشار و اقوام غور بخاطر حل مشکلات عام شان ایجاد گردیده است.
 
قابل یاد آوری میدانیم که این اولین شورای است در ولایت غور، که با اهداف بزرگ و برنامه های وسیع برای مردم غور ایجاد شده است.
 
گزارش: نوراحمد حبیبی ۳۰ اسد ۱۳۹۹