آرشیف

2015-10-7

جام غور

شوراهای ولایتی و علما، خواهان برکناری والی غور شدند

سه شنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۴ برابر است به ۶ اکتوبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

شوراهای ولایتی، علما و ده ها تن از شهروندان غور در یک راهپیمایی خواهان برکناری سیما جوینده والی آن ولایت شدند.
تظاهرکنندگان مدعی اند که سیما جوینده ظرفیت مدیریت را ندارد و همچنان به نفاق افگنی میان اقوام در آن ولایت را نیز دامن میزند.