آرشیف

2015-11-12

جام غور

شهروندان غور در اعتراض به سربریدن 7 مسافر هزاره تظاهرات کردن

پنجشنبه 21 عقرب 1394 برابر است با 12 نوامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 ده ها نفر از شهروندان غور در اعتراض به سربریدن هفت گروگان سربریده توسط داعش، در غور راهپیمایی نمودند و از دولت خواستند تا عاملان این جنایات دستگیر و به جزای اعمال شان برسانند.
هفت تن از شهروندان قوم هزاره از  ولسوالی جاغوری ولایت غزنی که ماه گذشته توسط گروه داعش  ربوده شده بودند، اوایل این هفته در ولایت زابل سر بریده شدند.
معترضان در غور، حکومت وحدت ملی را به کم کاری در رهایی گروگان ها و عدم انجام وظیفه در حفظ و جان شهروندان متهم کردند و خوستار شناسایی و محاکمه عاملان این کشتار شدند.
گفتنی است که در بسیاری از ولایات کشور مردم در اعتراض به سربریدن هفت مسافر هزاره تظاهرات نمودن و خواهان مجازات عاملان این قتل ها شدند.