آرشیف

2018-1-8

جام غور

شهروندان غور بر ادامه فعالیت های موسسه سی آر اس تاکید میکنند

روسای ۳۰ شورای انکشافی در دیدار با والی غور و مسوولان سکتور انکشافی و امنیتی خواهان ادامه کار موسسه خیریه سی آر اس در ولایت غور شدند.
در خبرنامه ی که از جانب دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غور به رسانه ها رسیده، آمده است که موسسه خیریه سی آر اس از ۶ ماه به این طرف فعالیت هایش را به دلیل کشته شدن ۳ کارمند این دفتر به حالت تعلیق درآورده است.
غلام حیدر دهزاد به نمایندگی از دیگر روسای شوراهای انکشافی گفت: موسسه سی آر اس با عملی نمودن پروژه مختلف بر بنیاد نیازمندی های موجود در جامعه بیشترین‌و بهترین خدمتی را برای مردم دور دست انجام‌داده است و ما نمایندگان مردم خواهان ادامه فعالیت های موسسه سی آر اس بشمول محلات خود در تمامی ولسوالی ها هستیم.
مولوی عبدالله رئیس شورای تقه تیمور ضمن بر شمردن یک سلسله مشکلات و نا بسامانی های اقتصادی باشندگان فیروزکوه از آسیب پزیری اثرات منفی خشکسالی دوام کار موسسات را به خیر مردم خواند و حمایت نمود.
وی گفت، موسسه سی آر اس بر بنیاد نیازمندی های موجود جامعه فعالیت هایش را تنظیم نموده بود و این کار بیشترین نفع را برای مردم در پی داشت.
مولوی عبدالله گفت، در صورت که موسسه سی آر اس فعالیت هایش را در این ولایت متوقف سازد تاثیرات بدی بر روند زندگی مردم خواهد داشت.
غلام ناصر خاضع والی غور، رئیس شورای ولایتی، مسوولان نهادهای انکشافی و امنیتی ضمن خرسندی از همدردی و حمایت مردم از برنامه های دولت و موسسات اظهار قدردانی نموده و از آنان خواست تا در تامین امنیت کارمندان نهاد های خیریه تلاش نمایند.
موسسه خیریه سی آر اس از ۱۵ سال به اینطرف در بخشهای راه سازی، زراعت و مالداری، باغداری، تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه، احیاء مجدد محیط زیستی و ایجاد مکاتب محلی در هماهنگی با معارف و دیگر نهاد های دولتی در فیروزکوه و شماری از ولسوالی های غور فعالیت داشته است، اما این نهاد خیریه از ۶ ماه به این طرف فعالیت هایش را در غور به دلیل کشته شدن ۳ کارمند خود به تعلیق درآورده است.

دوشنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۶ برابر است با ۸ جنوری ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور