آرشیف

2015-3-2

جام غور

شهروندان غور: اگر ۳۱ هموطن گروگان شده آزاد نشوند، حرکت های مدنی آغاز میکنیم

دوشنبه ۱۱ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۲ مارچ ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
شماری از فعالان مدنی و باشندگان فیروزکوه می گویند که اگر حکومت وحدت ملی برای رهایی ۳۱ نفر هموطن گروگان شده توسط افراد مسلح در ولایت زابل تلاش نکنند، آنان حرکت های گسترده مدنی را راه اندازی خواهند کرد.
کنفرانس خبری مشترک که از سوی اعضای شورای ولایتی غور،  کمیسیون حقوق بشر، اتحاد یه ملی ژورنالستان، شورای بانوان و جوانان در فیروزکوه برگزار شده بود، از حکومت وحدت ملی خواستند تا برای رهایی این افراد تلاش نمایند.
عبدالقدیر غفوری مسوول اتحادیه ملی ژورنالستان در ولایت غور این عمل ربایندگان را محکوم نمود و گفت، خواست شهروندان غور رهایی هموطنان شان است و در صورت دولت برای آزادی آنان تلاش نکنند آنان حرکت های مدنی را راه اندازی خواهند کرد.
یک هفته قبل، گروه مسلح ۳۱ تن از شهروندان کشور را در منطقه شاه جوی ولایت زابل ربودند، مقامات دولتی می گویند که این شهروندان از سوی افراد خارجی ربوده شده اند.
قابل ذکر است که بسیاری از افغانها از سراسر کشور در صفحات اجتماعی انترنتی این عمل را محکوم نموده و خواهان رهایی ۳۱ تن از هموطنان شان هستند.