آرشیف

2020-2-25

جام غور

شهروندان غور از کاهش خشونت استقبال کردند

در چهارمین روز کاهش خشونت میان حکومت و گروه طالبان در کشور، صدها تن از باشندگان غور اعم از علمای کرام، بزرگان قومی، اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی از روند کاهش خشونت ها در در کشور استقبال کردند.
باشندگان غور صلح و آرامش را خواست دیرینه مردم افغانستان عنوان نموده و از طرفین درگیر خواستند تا روند کاهش خشونت ها را تبدیل به آتش بس و صلح دایمی نمایند.
مولوی رمضان آخندزاده، رییس ارشاد حج و اوقاف غور که در گردهمایی حمایت از روند کاهش خشونت ها صحبت میکرد، گفت:” جنگ های چند دهه اخیر به مردم ما خسارات جانی و مالی رسانیده است، جنگ برنده و قهرمان ندارد، گاهی هم طرفی با زور و خشونت به موفقیت دست نیافته است و بهترین گزینه برای آرامش مردم و جلوگیری از کشتار صلح است.”

سخنرانان در این گردهمایی تاکید بر صلح دایمی در کشور نموده و صلح را وابسته به گفتگوهای بین الافغانی دانستند؛ آنان راه ترقی و پیشرفت را قطع جنگ و خصومت های بین الافغانی دانستند.

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸ برابر است با ۲۵ فبروری ۲۰۲۰
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور