آرشیف

2020-8-31

جام غور

شماری از باشندگان غور در اعتراض خواهان برکناری والی غور شدند.
آنها پس از چاشت امروز دست به اعتراض مدنی زده و با بر پای خیمه تحصن به دروازه ورودی مقام ولایت، خواهان برکناری نور محمد کوهنورد والی غور شده اند.
آنها، آقای کوهنورد را به کم کاری و ضعف مدیریتی متهم میکنند و میگویند با ورود والی جدید وضعیت امنیتی این ولایت بدتر شده است.
آنها هشدار می دهند تا زمانیکه آقای کوهنورد برکنار نشود به اعتراضات شان ادامه می دهند.
خواستیم دیدگاه مسوولان اداره محلی این ولایت را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم.
 
٩ سنبله ١٣٩٩
 
سرحد