آرشیف

2009-6-11

جام غور

شمارى از زنان مجبور ميشوند تا مطابق خواهش شوهر شان راى بدهند

شمارى از زنان مجبور ميشوند تا مطابق خواهش شوهر شان راى بدهند

 سه شنبه 20 اسد 1388 برابر با 11 اگست 2009

آژانس خبرى پژواک

 همزمان با آنکه شمارى از زنان ولايت غور ميگويند که علاوه براينکه مرد سالارى برخانواده ، بخاطر راى دهى در انتخابات حاکم است؛ برخى ديگر  از نگرفتن کارت راى دهى نيز شکايت دارند. خبرنگار آژانس پژواک بر اساس مصاحبه هاى که با تعدادى از زنان در   قريه هاى اطراف چغچران (مرکز غور) و چند ولسوالى  انجام داده،؛ آنها ميگويند که مردان  نه تنها در امور خانواده گى بر آنها حاکم بوده و اوامر خود را تحميل ميکنند، بلکه فشار مى آورند که در انتخابات به هر کانديدى که راى ميدهند؛ زنان شان نيز از آنها پيروى نمايند. يکتن  از زنان قريۀ  تسرقى چغچران  که نخواست اسمش تذکر يابد، گفت که نبايد مردان و اعضاى خانواده  خواسته هاى نا معقول خود را بر زنان و دختران تحميل  کنند. اين زن ميگويد که کارت راى دهى اخذ نموده؛ اما شوهرش تاکيد مى کند که هر آنچه او ميخواهد بايد همانرا انجام بدهد، در حالى که وى مخالف خواستۀ شوهرش است.

 راحله ٢٥ ساله باشنده قریه سر آب ولسوالی دولت یار ميگويد: ((من از کاندیدهای شورای ولایتی و ریاست جمهوری کدام شان را نمی شناسم به هر کسی که شوهر یا فامیلم بگوید رای میدهم.)) او افزود که شوهرش اجازه نمى دهد که  به کانديد ديگر راى بدهد؛ اگر راى ندهد او را تهديد نموده و برايش مشکلات ايجاد خواهد کرد. راحله ادعا کرد که در انتخابات گذشته به مرکز انتخاباتى برده شد و راى او را شوهرش استعمال کرد. گفته هاى برخى مردان نيز دال بر اين ادعا است. عبدالجبار يکتن از باشنده هاى ولسوالى دولت يار ميگويد: (( به هر کسى که  راى بدهم، خانمم هم مجبور است که به او راى بدهد…))  وى مى افزايد، همانگونۀ که خانم ها در خانه تابع اوامر شوهر هستند،  بايد در کارهاى ديگر و انتخابات هم  تابع بوده و نظر به خواست و امر آنها کار نمايند. موصوف در پاسخ به اين پرسش که به کدام کانديد راى خواهد داد؟ چيزى نگفت.

اما محمد عارف ٢٩ ساله باشندۀ مرکز غور ميگويد که اکثر زنان با سواد بوده ، از انتخابات آگاهى دارند و کارت گرفته اند و آزاد اند به هر کانديدى که خواسته باشند،؛ بدون خواست شوهران شان، راى بدهند. نامبرده گفت که او و خانمش نيز کارت گرفته و آراى خود را به هر کانديدى که خواسته باشند، بدون فشار، استعمال خواهند کرد.  شمارى از زنان از نگرفتن کارت راى دهى شکايت دارند. میر نگار ٣٠ساله باشنده قریۀ پهلو سنگ چغچران ميگويد که انتخابات در آستانۀ داير شدن است؛ اما او نتوانسته کارت بگيرد. اين زن ادعا کرد ، دلیلش اين بوده که  کميسیون انتخابات در سال گذشته و امسال زمینه گرفتن کارت برای آنها را مساعد نساخت.  وی مى گوید : (( خيلى علاقمند بودم که در انتخابات شرکت نمایم، مگر حالى کار از کار گذشته !)) اين عده زنان در حالى از کارت راى دهى محروم مانده  اند که  کمتر از ٩ روز به انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى باقى مانده است.  برخى زنان از دورى راه تا مرکز انتخاباتى شکايت دارند. يکتن از زنان ولسوالى دولت يار گفت که کارت رای دهی دارد؛ اما  نسبت دوری راه نخواهد توانست در انتخابات شرکت نمايد.

 او ميگوید  که قريۀ شان ٣٠ کیلو متر ازمرکز رای دهی فاصله داشته و سرک موتر رو هم وجود ندارد. همچنان گلبدن0٢٠ساله باشند قریه زرتلی چغچران ميگويد : (( من در وقت توزیع کارت در سال های قبل سن ١٨را تکمیل نکرده بودم و کميسیون مستقل انتخابات زمینه گرفتن کارت را هم براى ما مساعد نکرده بود…)) او علاوه کرد که  بنا به مشکلات محيطی نيز نتوانستند به مرکز غور رفته  و کارت رای دهی بگيرد ؛ حالا که کارت گرفته، دورى راه مانع رفتن او به پاى صندوق هاى راى خواهد شد. لیدا عرفانی کاندید مستقل شورای ولایتی غور ادعا دارد که پنجاه درصد زنان کارت رای دهی نگرفته   و٤٠ درصد در مورد انتخابات آگاهی ندارند؛خصوصاً خانم های جوان که طی چهارسال سن ١٨سالگی را تکمیل کرده اند. خانم عرفانى گفت که کميسیون مستقل انتخابات هم به مناطق نرفته  وزنان هم نسبت مشکلات  محیطی نتوانسته اند  به مرکز بیایند و کارت بگیرند. او انتقاد نمود: (( زنان نیمی از پیکر جامعه اند؛ اما ازاینکه امروز نیمی از افراد جامعه در انتخابات شرکت نمى کنند   جفای بزرگ برای زنان است و نمی توانیم بگوییم یک انتخابات ديموکراتیک است.))

قربان حکمت سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در غور ميگويد که کدام سروى انجام نداده؛ اما نظر به معلومات کارمندان آنها، تا ٢٠ درصد زنان کارت راى دهى نگرفته اند.او گفت که کمیسیون مستقل انتخابات، غور را مساوی به دیگر ولایات گرفته در حالى که غورولایتى است که دارای مساحت بزرگ کوهستانی بوده و تعداد تیم های که در توزیع کارت و آگاهی عامه تعیین شده بودند؛ نمی توانستند به تمام نقاط غور رسیده گی نمایند . به گفتۀ حکمت، سال گذشته درمرکز هر ولسوالی یک تیم انتخاباتى براى يکماه به خاطر توزیع کارت توظيف بودند؛اما   امسال در هر ولسوالی یک تیم در یکروز کارت توزیع کردند و این مشکل باعث شد که تمام زنان کارت دریافت کرده نتوانند.  همچنان در برخى مناطق مشکلات محيطى و خانواده گى وجود داشته و زنان از کارت گرفتن منع ميشدند. قرار اظهارت سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در غور اظهارداشت که به سطح غور ٢٣٨مرکز رای دهی و جود دارد . اما اين مراکز در انتخابات گذشته ايجاد شده بود و تا حال مرکز تازه ايجاد نشده است. نامبرده تصريح کرد که به مراکز بيشتر نياز است و آنها به دفتر مرکزى پيشنهاد کرده اند؛ اما  منظور نشده است. او در مورد کسانى که نتوانسته اند کارت دريافت نمايند، ميگويد: (( ما بعد ازاین نمی توانیم کارت توزیع نماییم وکسانیکه کارت رای دهی گرفته نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.)) حکمت  در مقابل سوالی که چه تعداد مرد و زن   کارت رای دهی گرفته اند، سکوت اختيار نمود. در ولايت غور٧٠ تن به شمول ٦ زن به شوراى ولايتى و صرف يکتن( عبدالقادر امامى غورى)   به رياست جمهورى کانديد است.

 

عبدالقادر امامی غوری از نامزدی اش به سود سید جلال کریم کنار رفت.
سه شنبه 20 اسد 1388 برابر با 11 اگست 2009

جام غور

وی می گوید که پس از گفتگو و برداشت از حوزه سیاسی و امنیتی کشور با سید جلا کریم ائتلاف کرد. بزعم آقای امامی اوضاع سیاسی وامنیتی به نفع آقای سید جلال کریم بوده به همان دلیل به نفع آن تیر شده است.
 ،همزمان با تنگ تر شدن حلقه مبارزات انتخاباتی شاهد کناره گیری چند تن از نامزدان هستیم ؛ تاکنون چندین نامزد انتخاباتی به نفع نامزد دیگر انصراف داده اند.اینکه این انصراف ها فائده شخصی داشته ویا ملی تا هنوز معلوم نیست.

 

 

هزارفامیل ازمزاریای مواد غذ ائ کاردرمقابل غذ ا درمربوطات ولایت غور طی ربع اول سال جاری مستفید شدند . 

 دو شنبه 19 اسد 1388 برابر با 10 اگست 2009

جام غور

انجینرتاج محمد " زلال " رئیس احیاوانکشاف دهات به رسانه های محلی گفت. مطابق پلان تصویب شده که 3001 کیلومتر جغله اندازی وترمیم سرک و 315 کیلومتر پاککاری کانال درفاز اول بهاری سال 1388 دربدل 91 / 7748 متریک تن مواد غذائ شامل گندم ، دال نخود ، روغن ونمک پروپوزل داشتیم که درده واحد اداری غور کار تکمیل گردیده 12013 فامیل درولسوالیهای چغچران ، چارسده ، دولینه ، سا غر ، تولک ، ولعل و سرجنگل با اخذ 35/2012 متریک تن مواد غذائ  مستفید گردید ند . ازجمله مواد متذکره 745/5735  متریک تن مواد باقیماند ه درولسوالیهای شهرک ، پسا بند ، تیوره و دولتیار  درآینده های نزدیک به کاری گران پروژه ها توزیع خواهد شد  وازمواد باقیمانده تعداد 29970 فامیل مستفید خواهند شد .

یک تن ازمستفید ین مواد گفت : ازتطبیق پلان کاردرمقابل غذا ا ظهار امتنان منمایم که ازیکطرف مواد غذا ئ حاصل نمودیم وازسوی دیگر راه های مواصلاتی ما به نحو خوب ترمیم گردیده  سهولتی  دررفت  و آمد       ما بوجود آمده : 

این درحال است که سال گذشته ریاست احیاوانکشاف دهات باتطبیق همچوبرنامه بالای صدها کیلومترسرک وکانال هزار ها فامیل رازمینه کارمسا عد ساخته است . 

زکریا " سیرت " گزارشگر ریاست احیاوانکشاف دهات غور