آرشیف

2007-6-10

جام غور

شصت وهفت پروژه همبستگی ملی ولایت غوردر سال جار ی به بهره برداری سپرده شده است

شصت وهفت پروژه همبستگی ملی ولایت غوردر سال جار ی به بهره برداری سپرده شده است
  یکشنبه 26 دلو 1386 برابر با 16 مارچ 2008
 شصت  وهفت پروژه  همبستگی ملی در مر بوطات ولسوالی شهرک ولایت غور،  سال جار ی تکمیل و مورد بهره برداری سپرده شده است.انجنیر تاج محمد زلال رئیس احیا و انکشاف د هات ولایت غور به آژانس  باختر گفت:این پروژه هاشامل حفر چاه های آب ،اعمار دیوار استنادی، پل و پلچک ، ذخیره آب  آشامیدنی ، اعمارسربند  و پاک کاری کانال های آب میباشد که به هزینه بیست و پنج ملیون و چهار صد وسی هزار افغانی از طریق برنامه همبستگی ملی با د ه فیصد سهم مردم راه اندازی  و تکمیل شده است.
 
باز هم احتمال خشکسالی در ولایت غور:
شنبه 25 دلو 1386 برابر با 15 مارچ 2008
اینکه سال آینده بازهم در ولایت غور حشکسالی خواهد بود خبر نهایت شگفت انگیز است.طبق گزارش های واصله از منطقه از آغاز برج حوت تا هنوز هیچ باران نباریده.وبرف ها در اثر وزش باد ها کاملا از بین رفته است.امسال با وصف سردی وریزش برف زیاد کشت بهاری پیشتر از وقت معمول اغاز یافت.وتمام دشت وصحرا به استثنای ارتفاعات بلند کاملا خشک شده است.این مسئله خیلی تعجب آور خواهد بود که در خزان از سردی شکایت کنیم ودر زمستان از ضخامت بی حد برف ودر فصل بهار از سیلاب های ویرانگر ودر تابستان بازهم از خشکسالی.خوب است که از تمام کشور های دنیا در افغانستان شاهد وجود دارد وبچشم سر می بیند والا این داستان که هم از برف شکایت کنیم وهم از سیلات وهم ازخشکسالی قابل باور نیست.خداوند عاقبت را بخیر داشته باشد.
 
درولايت غور کمپاين واکسيناسيون مواشى دير تر آغاز يافت .
 پنجشنبه 23 دلو 1386 برابر با 13 مارچ 2008
کمپاين واکسيناسيون مواشى در ولايت دور افتاده غور که در رديف ساير ولايات کشور بيشترين تلفات حيوانى ناشى از ريزش برف هاى سنگين وشدت سرماى زمستان را محتمل گرديده بود دير تر آغاز يافت . انجنير محمد اسلم ( ارين پور ) رئيس زراعت ومالدارى ولايت غور با بيان اين مطلب به آژانس خبرى وخت گفت که اخيراً ١٣٠٫٠٠٠ دوز واکسين ضد امراض حيوانى مساعدت وزارت زراعت ومالدارى بدسترس آنها قرار گرفته است. به گفته وى از جمله واکسين هاى ارسالى وزارت زراعت ومالدارى ٤٠ هزار دوز آن براى مالداران مرکز وبقيه به هر ولسوالى ده هزار دوز واکسين اختصاص يافته است . اين در حالى است که به گفته مسؤولين زراعت ومالدارىولايت غور، تا هنوز سلسله کمپاين واکسيناسيون حيوانات بنا بر ملحوظاتى در ولسوالى هاى آنولايت راه نيافته است . با اين حال آقاى بسم الله مدير وترنرى رياست زراعت ولايت غور ميگويد که ظرف يک هفته گذشته ، توانسته اند بيش از ٤٠٠٠ دوز واکسين را بالاى مواشى مالداران در برابر امراض حيوانى در مربوطات مرکز آنولايت تطبيق نمايند. از سوى ديگر رئيس زراعت ومالدارى ولايت غور ميگويد که مبلغ يک ميليون ويکصد هزار افغانى مساعدت وزارت زراعت ومالدارى ، به مالداران آنولايت که مطابق معمول گذشته در موسم زمستان به ولايت بادغيس مهاجرت مينمايند ، غرض تهيه علوفه به مواشى شان مساعدت شده است . همچنان به نقل از همين منبع بالغ بر ٨٥٠٫٠٠٠ افغانى که از سوى وزارت زراعت ومالدارى کارسازى شده بود به مالداران آنولايت در مرکز وولسوالى ها به خاطر تهيه علوفه حيوانى نيز مساعدت شده است . گفته ميشود در ولايت غور بيش از يک ميليون راس مواشى موجود بوده که بيشترين اين رقم بمنظور جلوگيرى از تلفات ناشى از سردى هوا معمولاً در فصل زمستان توسط کوچى ها به مناطق نسبتاً گرم ومخصوصاً به ولايت همجوار بادغيس جابجا ميشوند .
 
کار احداث یک سرک در مرکز ولایت غور تکمیل گردید.
 دو شنبه 20 دلو 1386 برابر با 10 مارچ 2008
انجنیر زلال رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت غور گفت:این  سرک به هزینه دوملیون ودوصد هزار افغانی از طریق  برنامه همبستگی ملی و ده فیصد  سهم مردم احداث گردیده است.این سرک قریه دهن سوفک را با سرک اصلی هرات- غور  از طریق مينار جام وصل میکند
 
کمک استاد دکتور حسین علی راموزی به دارالمعلیمن ولایت غور
یکشنبه 19 دلو 1386 برابر با 9 مارچ 2008
استاد دكتور حسين علي راموزي لعلي به تاريخ 15/12/1386 به تعداد(103 ) جلد كتاب كاملا ً جديد دانشگاهي به دار المعلمين عالي ولايت غور تحفه داد كه از طرف شخص موظف و به حضور دانشمند دلسوز استاد خالقداد فيروزكوهي با تشكر پذيرفته شد و در ضمن استاد راموزي قول همكاري بيشتر را نيز داده است .
 
شهر چغچران هدف سه فیر میزائل قرار گرفت.
 یکشنبه 19 دلو 1386 برابر با 9 مارچ 2008
.طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور شب گذشته سه فیر میزائل آرامش شهر چغچران را در هم شکست. این میزائل ها که از استقامت درۀ غازی غرب شهر بطرف انتن های  مخابرات وتپه های مجاور شهرک کاسی پرتاب شده بود کدام تلفات جانی بجای نگذاشته است. گرچه عاملین قضیه معلوم نیست اما مردم محل میگویند این فیر ها از طرف افراد صورت گرفته که به دنبال امتیاز خواهی از دولت میباشند وکدام ارتباط به طالبان ندارد.
 
 حاجی غلام حیدر إعتمادی امروز یکشنبه رسما  اشغال وظیفه نمود.
یکشنبه 19 دلو 1386 برابر با 9 مارچ 2008
طبق گزارش های واصله از چغچران الحاج غلام حیدر إعتمادی که بحیث ولسوال لعل وسر جنگل مقرر گردیده بود امروز رسما به بحیث ولسوال معرفی وبکار خود آغاز نموده است.قبل از وی استاد محمد قاسم علم برای مدت دوسال بحیث ولسوال لعل وسر جنگل ایفای وظیفه نموده است .درین مدت مردم محل ازوی خاطرات نیک داشته از دلسوزی، کار وفعالیت آن اظهار رضائیت کرده اند.حاجی إعتمادی نیز از شخصیت های متنفذ جهادی ولسوالی لعل وسر جنگل است که در بین مردم محبوبیت خوب دارد. خداوند برای وی توفیق خدمت عنایت فرماید.
 
برنامه تطبیق واکسین در برابر امراض حیوانی و علوفه به مالداران ولایت غور اغاز شد.
چهار شنبه 15 دلو 1386 برابر با 5 مارچ 2008
ریاست زراعت و آبیاری ولایت غور در نظر دارد حدود  پنجاه  تن علوفه  را به مالداران  توزیع  نماید .این در حالیست  که گفته  میشود  در زمستان  امسال حدود  سه صد وسی هزار  راس مواشی  تلف گردیده است .محمد صبور  شیرزاد  رئیس  بدیل  معیشت  وزارت زراعت و ابیاری  به آژانس باختر گفت :-کمیته دولتی کمکهای  اضطراری یکصد وسی  وسه هزار  و هفتصد دوز  واکسین  مختلف  و پنجاه وپنج  تن علوفه  حیوانی را از طریق  شورای  انکشافی در مرکز وولسوالی  های غور به مالداران  مساعدت  نمايد.مالداران  ولایت غور باداشتن  سه صدوسی وهفت هزار  راس مواشی   سرد ترین  زمستان را سپری  نمودند  که از اثر  سردی  هوا یکهزار  و هشتصد  وپنجاه  راس مواشی  تلف  ویکصد  و پنجاه هزار  راس  دیگر انها  به امراض مختلف  مبتلا  گردیده است.
 
یک زن بیوه که نان آور چهار طفل میباشد به عنوان زن سال در ولایت غور انتخاب گردیده است.
چهار شنبه 15 دلو 1386 برابر با 5 مارچ 2008
در محفلی که به مناسبت از هشت مارچ روز بین المللی زن امروز در شهر چغچران برگزار گردیده بود . این  زن  به عنوان زن ممتاز انتخاب شد.به گزارش خبر نگار آژانس باختر،  در این محفل کرام الدین رضا زاده  معاون ولایت  ، داکتر کرشمه مسوول بخش حمایه حقوق زنان ، داکتر  عاقله شرف منشی شورای ولایتی ،معصومه انوری رئیس زنان ولایت غور و تنی چند از علمای کرام پیرامون حقوق زنان از نگاه اسلام  صحبت نمودند.
 
شهروندان غور از عملکرد هاى شوراى ولايتى آنولايت شکايت دارند 
دوشنبه 13 دلو 1386 برابر با 3 مارچ 2008
شمارى از شهروندان ولايت غور از عملکرد هاى شوراى ولايتى آنولايت ناراضى بوده وموجوديت اين شوراى را به نفع مردم نمى دانند. اين در حالى است که در هفته گذشته هئيت رهبرى شوراى ولايتى غور پس از اکمال مدت معينه از سوى اعضاى آن شورا در حضور داشت والى ، رؤساى ادارات دولتى ، علما و نمايندگان کميسيون مستقل انتخابات ، وفيفامستقر در ولايت غور برگزيده شدند. روي همرفته با گذشت حدود دو سال از موجوديت شوراى ولايتى در آنولايت برخى از مردم اعضا وهئيت رهبرى اين شورا را به بى کفايتى متهم نموده وکار کرد هاى آنان را در تعميل وظايف ومسؤوليت هاى شان در برابر مردم به هيچ محاسبه مينمايند. مسعود ١٩ ساله فارغ صنف ١٢ ليسه سلطان علاءالدين غورى ميگويد که باشندگان غور در حاليکه به فقر اقتصادى وگرسنگى مبتلا بوده ، در اين ولايت دور افتاده هنوز هم سرک ، مکتب ، شفاخانه وکلينيک صحى که بتواند نياز مندى هاى مردم را تکافو نمايد نميباشد. اواعضاى شوراى ولايتى را به بى کفايتى متهم نموده ادعا دارد که شوراى ولايتى خود در معاملات با دولت وقاچاقچيان مواد مخدر دست دارند.
از سوى ديگر ملا شاه محمد ٣٥ ساله باشنده شهر چغچران همصدا با مسعود از عملکرد هاى شوراى ولايتى نا راضى بوده ، علاوه ميکند ، شوراى ولايتى که بايستى در مطابقت با قانون اساسى کشور ورابط مردم با دولت بوده باشد واز کار هاى دولتى نظارت نمايد ، مگر از بدو ايجاد تا الحال هيچ کارى را انجام نداده که به نفع مردم وبر حسب اقتضای کار شورا باشد. وى نه تنها از شوراى ولايتى ناراض بوده حتى از نمايندگان شان در پارلمان نيز شاکى ميباشد واذعان ميدارد که نمايندگان شان در پارلمان هم به خواست ها ونياز مندى هاى آنان توجه نکرده اند. او همچنان ادعا دارد که شوراى ولايتى جز به منافع خود شان به کار هاى ساختارى و بنيادى مرتبط به منافع مردم کار ى انجام نداده اند در عين حال ميگويد اين شوراى از گسترش فساد ادارى در ادارت دولتى نيز نتوانسته جلوگيرى نمايند. اين در حالى است که به باور کارشناسان در آنولايت شوراى ولايتى و��ايت غور به اساس لياقت و اهل��ت برگزيده نشده اند.
به همين پندار غلام ربانى هدفمند استاد دارالمعلمين ولايت غور ميگويد : (( اشخاصى که در شوراى ولايتى گرد هم آمده اند به اساس لياقت وشايستگى نبوده ،مگر به تزوير گرايي ،زور تفنگ، تقلب وپول انتخاب شده اند. )) وى مدعيست که اکثريت اعضاى شوراى ولايتى از نعمت سواد ودانش بى بهره بوده واز قوانين جارى در کشور ، وصلاحيت هاى شوراى ولايتى آگاهى ندارند ، با آنکه به گفته او ، بسيارى از اعضاى شوراى ولايتى قوماندانان سابق جهادى ميباشند که در گذشته ها با زور تفنگ بالاى مردم بى دفاع حاکميت ميکردند. با اين پندار وى ميگويد : ((برخى از اعضاى شوراى ولايتى با استفاده از موقف فعلى ورابط هاى گذشته در قاچاق مواد مخدر دست دارند.)) اما وى از ذکر نام افرادى وابسته به شوراى ولايتى که به گفته خودش در قاچاق مواد مخدر دست دارند ، امتناع ورزيده علاوه کرد که آنها با گرفتن رشوه با مجرمين جنايي نيز همکارى مينمايند. از سوى ديگر ، وى برخى از اعضاى شوراى ولايتى را متهم به اخذ نمرات زمين هاى رهايشى و بلند منزل با استفاده از موقف شان که از سوى ښاروالى آنولايت در اختيار آنها قرار داده شده مينمايد.
با اين حال استاد محبوب اکبرى رئيس بنياد سلطان شهاب الدين غورى اذعان ميدارد ، تا زمانيکه حاکميت قانون در جامعه حکمفرما نشود ، شاهد قدرت طلبى ، همچون افراد خواهند بود که بر بنياد انتخابات آزاد وعادلانه منتخب نشده اند. با توجه به گفته هاى شهروندان وکارشناسان که در خصوص انتخابات شوراى ولايتى ولايت غور نکته نظراتى داشتند ، با آنکه محمد ( مير زاده ) رئيس دفتر ولايتى کميسيون مستقل انتخابات در ولايت غور ميگويد که وظيفه آنها نظارت از انتخابات ودر مجموع انتخابات شوراى ولايتى وولسوالى ها ميباشد. اما ، او علاوه ميکند که دفتر اين کميسيون پس از انتخابات شوراى ولايتى در آنولايت ايجاد وبه فعاليت آغازيده وپروسه انتخابات از سوى دفتر يونيما در آنولايت نظارت وتحت نظر آنها انتخابات شوراى ولايتى برگزار شده است . وى نيز گفته هاى شهروندان ولايت غور را تائيد نموده اضافه ميکند که شاهد کار کرد هاى مثبت وچشمگير اين شوراى ولايتى از بدو ايجاد وفعاليتش نميباشند.
او ميگويد : (( شمارى از اعضاى شوراى ولايتى ، خودشان در قضايا دست دارند. )) اما وى نيز از ذکر نام اعضاى شوراى ولايتى ونوعيت قضايا که به گفته او ، آنها در آن ذيدخل ميباشند يادآورى نکرده ليکن علاوه ميکند که شوراى ولايتى نتوانسته از ادارات دولتى نظارت کند ومشکلات مردم را از سلسله دولت مطرح ومرفوع سازند. ليکن مولوى محمد ( عديم ) معاون سابق شوراى ولايتى ولايت غور با رد گفته هاى شهر وندان آنولايت ميگويد که شوراى ولايتى در حد توان وصلاحيت هاى خود ،مشکلات مردم را به مسؤولين دولتي انتقال داده . بسيارى منازعات قومى ومحلى مردم را همزمان حل وفصل کرده وهمچنان از کار کرد هاى دوائر دولتى نيز نظارت نموده اند. او اضافه ميکند که دو بار با رئيس جمهور کشور در خصوص مشکلات مردم ونياز مندى هاى آنان ملاقات هاى داشته اند وهمچنان در جهت رفع مشکلات مردم در حيات اقتصادى ، اجتماعى ، فرهنگى ، صحى وديگر موارد وزراى کابينه را در جريان قرار داده اند.
او نيز ادعا ميکند که مسؤولين دولتى در رفع مشکلات ونياز مندى هاى باشندگان ولايت غور توجه نکرده اند.
اما، وى در مورد دست داشتن اعضاى شوراى ولايتى در قاچاق مواد مخدر گفت : (( اين موضوع را نه رد ميکنم ونه تائيد . ))