آرشیف

2015-4-6

جام غور

شش پولیس در ولایت غور زخم برداشت

دو شنبه 17 حمل 1394 برابر با 6 اپریل 2015
ویدالله پژواک
وبسایت جام غور

انفجار مواد جاسازی شده در یک موترسایکل در ولسوالی ساغر ولایت غور پنج پولیس ملی را مجروح ساخت.
احمد خان ولسوال ساغر در صحبت با رسانه های محلی ضمن تائید این رویداد گفته است که پولیس ملی درحال اجرای وظیفه بودند که مواد جاسازی شده در یک موترسایکل منفجر و ۶ تن پولیس ملی را مجروح ساخت. 
در همین حال یکتن پولیس از اثر بی احتیاطی راننده رنجر در فیروزکوه جانش را از دست داد.