آرشیف

2022-1-11

جام غور

شش دختر و پسر به اتهام فرار از منزل در هرات بازداشت شدند.

مقامات امنیتی هرات می گویند که این شمار دختران و پسران در سه رویداد جداگانه در ازسوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده اند.

در خبرنامه که ازسوی فرماندهی امنیه هرات به نشر رسیده آمده است که افراد بازداشت شده شامل سه زن و سه مرد می باشد و از منطقه پل رنگینه، ولسوالی ادرسکن و ولسوالی انجیل این ولایت بازداشت شده اند.

در خبرنامه گفته شده که این افراد در پیوند به فرار از منزل و ارتباط نامشروع به طور بالفعل بازداشت و پس از بازجوی ها به عمل خود اعتراف کرده اند.

طبق خبرنامه، این افراد تحت نظارت قرار دارند و پس از تکمیل پرونده شان به نهادهای عدلی و قضای سپرده می شوند.