آرشیف

2020-6-16

جام غور

شرکت الکوزی ٥٠٠ خانواده نیاز مند غوری را مساعدت نمود
 

شرکت الکوزی برای ٥٠٠ خانواده نیازمند در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، مواد غذایی مساعدت نمود.

این کمک ها امروز با حضور داشت مسئولان محلی غور برای این خانواده هاتوزیع گردید.

دوشنبه ٢٦ جوزا ١٣٩٩
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور