آرشیف

2018-7-7

جام غور

شاه جوی بدست طالبان سقوط کرد

منطقه شاه جوی ولسوالی دولینه ولایت غور بعد از چند ساعت درگیری به تصرف گروه طالبان درآمد.
طالبان ناوقت شام گذشته بالای این منطقه حمله نمودند و بعد از چند ساعت درگیری این منطقه را تصرف کردند.
منابع محلی میگویند که تلفات به دوطرف جنگ وارد شده، اما آمار دقیق آن روشن نیست.
شاه جوی سومین سنگر مهم دفاعی نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی ولسوالی دولینه در برابر طالبان بود.
در طی کمتر از یک ماه مناطق اوشان، خواجه گان و اکنون شاه جوی در ولسوالی های شهرک و دولینه بدست طالبان سقوط کرد.
شنبه ۱۶سرطان ۱۳۹۷ برابر است با ۷ جولای ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور