آرشیف

2020-1-11

جام غور

شاهراه غور ــ هرات به روی ترافیک باز شد

مقامات امنیتی در ولایت غور می گویند که شاهراه غور- هرات در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی از وجود گروه طالبان پاکسازی شده و هم اکنون مسافرین میتوانند بدون کدام خطر از این مسیر رفت و آمد کنند.
شاهراه غور- هرات حدود ۴ ماه قبل از سوی طالبان ماین گذاری شد و قسمت های آن توسط این گروه با استفاده از مواد انفجاری تخریب گردید.

شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۸ برابر است با ۱۱ جنوری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور