آرشیف

2016-5-2

جام غور

سیلاب ها در غور تلفات انسانی و خسارات مالی برجا ماند
 
سیلاب ها در غور تلفات انسانی و خسارات مالی برجا ماند

سیلاب ها در غور تلفات انسانی و خسارات مالی برجا ماند

سیلاب ها در غور تلفات انسانی و خسارات مالی برجا ماند

به اثر باران های شدید در فیروزکوه و قریه جات اطراف ضمن تلفات انسانی خسارات هنگفت مالی را به بار آورده است.
باشندگان دهن کندیوال فیروزکوه می گویند که سیلاب ها ضمن تلفات انسانی ده ها منزل رهایشی را تخریب نموده است.
در همین حال، در مناطق و قریه جات شیخ المند، کندیوال، اخته خانه ها، پوزه لیچ، تله ها، ناوه تسرقی، صادسیاه، بادگاه، مدرسه، سیاسنگ و دیگر قریه جات اطراف نیز از اثر باران های شدید ده ها راس مواشی، صد ها جریب زمین های زراعتی، درختان مثمر و غیر مثمر از بین رفته است.
عبدالاحمد باشنده قریه دهن تسرقی در یک تماس تلیفونی به بخش خبر وبسایت جام غور چنین گفت:" 10 منزل مسکونی تخریب شده که تمامی هست و بود مردم طمع دریای هریرود شده، حوض ماهی که به تازګی در آن قریه ساخته شده بود با ماهیان آن کاملا تخریب و از بین رفت".
به گفته عبدالاحمد، هیچ یکی از باشندگان منطقه در چندین دهه گذشته شاهد سرازیر شدن سیلاب ها با این زیادی نیستند.
محمد موسی متنفذ قومی در قریه بادگاه می گوید که یک نفر چوپان مفقود است و ضمن ده ها راس مواشی صد ها جریب زمین های زراعتی و هزاران اصله نهال تخریب گردیده است.
حامدالله دادفر رییس اداره مبارزه با حوادث طبیعی نیز تائید میکند که سرازیر شدن سیلاب ها در فیروزکوه و ولسوالی تولک ولایت غور تلفات انسانی و خسارات هنگفت مالی را به بار آورده است.
آقای دادفر می گوید که آنان آمار دقیق تلفات انسانی و خسارات مالی را در دست ندارند.
گفته میشود که باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در فیروزکوه بی پیشینه بوده و احتمال بلند رفتن تلفات انسانی و خسارات مالی وجود دارد.