آرشیف

2019-7-27

جام غور

سیف الرحمن ملکزاده بحیث معاون اجتماعی والی غور معرفی شد

سیف الرحمن ملکزاده، پسر بزرگ مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده به اساس پیشنهاد ریاست مستقل ارگانهای محل و حکم ریاست جمهوری بحیث معاون اجتماعی مقام ولایت غور تقرر حاصل نمود.

آقای ملکزاده امروز شنبه (۵ اسد ۹۸) توسط معاون مقام ولایت و رئیس امنیت ملی آن ولایت به کارمندان معرفی و رسما به کارش آغاز نمود.
آقای ملکزاده تحت قیادت مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده در جبهات جنگ علیه طالبان و مخالفان دولت اشتراک مینمود و در نبردهای سال روان در ولسوالی های غرب غور بویژه در ولسوالی تیوره در انسجام مردمی و حضور در خط مقدم جنگ، سهم بارز داشته است.
سیف الرحمن ملکزاده، فارغ دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه هرات است که در امور اجتماعی و مردمی تجربه کافی دارد.

>

شنبه ۵ اسد ۱۳۹۸ برابر است با ۲۷ جولای ۲۰۱۹ میلادی
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور