آرشیف

2018-4-7

جام غور

سیدولی قوماندان مسلح غیر مسوول در درگیری با طالبان‌زخم برداشت

سید ولی، قوماندان مسلح غیر مسوول که درمسیر شاهراه غور- هرات بگونه غیر قانونی از مردم ومسافرین اخاذی می کرد در درگیری با طالبان زخم برداشت.
بعد از زخمی شدن این فرمانده مسلح غیر مسوول، ۴۵ تن از افرادش بشمول وی، به نیروهای امنیتی تسلیم شدند و اکنون سیدولی در شفاخانه قول اردوی ۲۰۷ ظفر تحت مداوا قرار دارد.
پیش ازاین گزارش های نشر شده بود که سیدولی باطالبان هم بیعت کرده است.