آرشیف

2015-11-12

جام غور

سومین اعتراض مدنی به هدف برکناری والی غور

پنجشنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۴ برابر است با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
معترضان برای سومین بار خواهان برکناری سیما جوینده والی ولایت غور شدند، این معترضان والی غور را به ضعف مدیریت، قوم گرایی و بیسوادی متهم میکند و می گویند که آنان به یک والی مدبر و کارا نیاز دارد.
برای سومین بار، ده ها تن از شهروندان غور اعم از اعضای شوراهای ولایتی و علما، قوماندانان جهادی، جوانان و زنان در یک راهپیمایی در شهرک فیروزکوه، مرکز ولایت غور، خواهان برکناری والی آن ولایت شدند.
رئیس و اعضای شورای علمای آن ولایت اداره امور را توسط رهبر زن از دید شریعت در جامعه اسلامی نا جایز دانسته و از رهبران حکومت خواستند تا شخص مدیر و کارا را بحیث والی در آن ولایت مقرر نمایند.
حاجی فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور  که خود یکی از برگزار کنندگان این راهپیمایی بود، گفت:" از زمان که جوینده بحیث والی به غور آمده نا امنی ها اوج گرفته، گراف قتل ها بلند رفته، راه های بیشتر ولسوالی ها به روی مردم عام مسدود شده و نفاق بین مردم نیز افزایش یافته است."
مولوی عصمت الله ندیم رئیس شورای علمای غور و یکی از شرکت کنندگان این راهپیمایی می گوید که رهبری زن در جامعه اسلامی خلاف شریعت است و حکومت وحدت ملی باید در برکناری سیما جوینده والی غور اقدام نماید.
وی از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا به خواست های مردم غور رسیدگی نمایند.
سیما جوینده والی غور باز هم معترضان را بیسواد خطاب کرده و گفته است که آنان بخاطر اهداف شخصی و غضب ملکیت های عامه دست به راهپیمایی زدند.
خانم جوینده گفت، افراد که طی یکماه سه بار به هدف برکناری وی تظاهرات کردند، خواست های شان که همانا غصب ملکیت های شخصی و ده ها موارد دیگر بود، دست نیافتند.
معترضان به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار دادند که در صورت عدم برکناری سیما جوینده از سمت ولایت، آنان به حرکت های مدنی شان ادامه خواهند داد.