آرشیف

2016-11-24

جام غور

سه پروژه بزرگ زراعتی در غور به بهره برداری رسید

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غور می گویند، سه پروژه مهم زراعتی که شامل باغداری، توزیع تخم های اصلاح شده بذری – کود یوریا و 5 عراده تراکتور جدید است، در ولایت غور تطبیق گردید.
عبدالتواب تائب رئیس زراعت، آّبیاری و مالداری غور گفت، این پروژه ها شامل  احداث ۳۲۷۶ باغ میوه در چهار ولسوالی غور، توزیع 9 صد متریک تن تخم های اصلاح شده و کود یوریا و همچنان 5 عراده تراکتور جدید است که به دسترس دهاقین غور قرار داده شد.
آقای تائب گفت آنان در ولسوالی های فیروزکوه، لعل و سرجنگل، دولتیار و دولینه ولایت غور در ۳۲۷۶ جریب زمین  باغهای سیب، زردآلو، ناک و آلو گیلاس را احداث نموده و در سال آینده در ولسوالی های تیوره، شهرک و تولک نیز ۳۰۰۰ باغ را ایجاد خواهند کرد.
رئیس زراعت غور می گوید که در سال روان ۳۰۰ متریک تن گندم اصلاح شده بذری و ۶۰۰ متریک تن کود یوریا را برای شش هزار دهقان در ولسوالی های تیوره، فیروزکوه، دولتیار، پسابند و چهارسده توزیع نموده اند.
وی افزود، برای هر دهقان ۵۰ کیلوگرام گندم اصلاح شده بذری و ۱۰۰ کیلوگرام کود یوریا با کیفیت عالی و تولید فابریکه کود برق مزار شریف در بدل ۲۳۵۵ افغانی منحیث سبسایدی توزیع گردید.
ارزش مجموعی این پروژه (۲۸۲۶۰۰۰۰) افغانی بود که از آن جمله (۱۴۱۳۳۰۰۰۰) افغانی سهم دهاقین سبسایدی شان به حساب بانکی کوپراتیف ها برای سال آینده جمع آوری میگردد.
آقای تائب گفت، مدیریت میکانیزه اداره زراعت غور به ارزش  (۵۹۵۳۶۲۸) افغانی پنج عراده تراکتور جدید و مجهز با تمامی امکانات را به دهاقین این ولایت توزیع نمود.
 
پنجشنبه ۴ قوس ۱۳۹۵ برابر است با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور