آرشیف

2019-4-22

جام غور

سه قوم بزرگ در غور، صلح و آشتی نمودند
قوم زی رضا، مهری و تیمنی که اکثریت باشندگان فیروزکوه را تشکیل میدهند، از سالیان متمادی به اثر اختلافات ذات البینی و درگیریهای مسلحانه تلفات انسانی و خسارات هنگفت مالی را متحمل شدند.
به اثر سعی و تلاش هییت ریاست جمهوری و مسوولین اداره محلی غور، به همکاری علمای کرام، متنفذین و بزرگان قومی امروز یگدیگر را پذیرفته، به جنگ و درگیری نه گفتند.
غلام ناصر خاضع والی غور در این گردهمایی، هم پذیری سه قوم را در غور جشن خوشی، جشن مهر و محبت و هم دلی خواند و از همپذیری اقوام یاد شده قدردانی نمود.
والی غور فضای مملو از احساس و خوشی فیروزکوه را ناشی از قلب های پاک و امیدوار کننده ای بزرگان خواند، که دیگر به صلحٌ و آرامی می اندیشند.
آقای خاضع اطمینان داد که در رفع اختلافات و نزاکت های قومی سایر ولسوالی ها، تلاش بخرچ میدهم تا مردم در کنار هم زندگی نمایند.
فضل الحق احسان رییس شورای ولایتی ضمن قدردانی از از احساس نیک سه قوم همپذیری و بازگشت شانرا به صلح نمونه بارز از شهامت و مردانگی شان دانست و خواهان صلح دایمی و پایدار شد.
جنرال احمد غوری، مشاور رییس جمهور در امور حل منازعات، خطاب به غوری ها گفت: قوت شما در وحدت شما است، اگر یک پارچه و یک دست باشید هیچ نیروی نمی تواند که در برابر شما استاد شود.
جنرال احمد غوری از مردم خواست بر علیه دشمنان ضد صلح و آرامی قرار گرفته نگذارند که زندگی آرام شما را نا آرام کمند.
کرام الدین راضازاده بزرگ قوم زی رضا، امان الله بیک بزرگ قوم میری، والی فضل احمد خان بزرگ قوم تیمنی به نمایندگی از اقوام شان صحبت نموده، بر صلح پایدار و مستحکم که از اعماق قلب های رنجیده شان نشأت کرده تاکید بعمل آورده و گفتند: به برکت این روز پرمیمنت، آنچه که از نگاه انسانی و مادی تلفات و خسارات داشته ایم، مورد عفو قرار گرفته.
در اخیر قطع نامه‌ی چهار ماده ای صادر نمودند که در آن آمده است.
– طرفین متعهد شدند، تا دیگر در مسیر شاهراه عمومی فیروزکوه و هرات کدام مزاحمت برای مسافرین بمیان نیاید.
– بیجاشدگان طرفین به خانه های اصلی و زادگاه خود بدون تشویش بر گردند.
– اگر احتمالاً کدام حادثه‌ی رخ می دهد، عمل شخصی بوده طبق قانون با متخلف برخورد صورت گیرد.
نشست با دعای صلح پایدار و ضیافت که از طرف مقام ولایت تهیه شده بود خاتمه یافت.
>

دو شنبه ۲ ثور ۱۳۹۸ برابر است با ۲۲ اپریل ۲۰۱۹