آرشیف

2015-10-11

جام غور

سنگ تهداب ۸ پروژه ی انکشافی به هزینه ۲۹۴۷۳۰۰۰ افغانی در فیروزکوه گذاشته شد

شنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۴ برابر است با ۱۱ اکتوبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور از آغاز کار ۸ پروژه انکشافی به هزینه (۲۹۴۷۳۰۰۰) افغانی با سهم ده درصدی مردم، در واحد اداری فیروزکوه، خبر میدهند.
انجینر محمد شفیق وکیل آمر برنامه های ریاست احیاء و انکشاف دهات می گوید که این پروژه ها شامل اعمار ۱۳۵۸ مترکانالهای آبیاری، ۸ باب بندهای آبگردان، ۳۲۱ متردیوارهای استنادی و ۹ دهنه سوپرپسیج می باشند که از طریق پروگرام احیآ وبازسازی ساختمانهای درمعرض خطرسیلاب وزارت احیاوانکشاف دهات، اعمار می گردد.
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات می گویند، این پروژه ها ازبودجه پروگرام N-FIER دفترانسجام برنامه های ساحوی وزارت احیاوانکشاف دهات تمویل که ۴۲۰۰جریب زمین زراعتی را تحت پوشش قرار میدهد و همچنان ۱۲۸۰ فامیل در آینده از پروژه های یاد شده مستفید میگردد.
محفل که به مناسبت گذاشتن سنگ تهداب یکی از این پروژه ها در قریه تسرغی برگزار شده بود، امان بیک، مسوول N-FIER یا دفترانسجام برنامه های ساحوی  وزارت احیاوانکشاف دهات از شوراهای انکشافی خواست  تا در تامین امنیت کارمندان این دفتر همکاری نمایند.
ملاعبدالقدیر به نماینده گی از مردم گفت، اعماراین بندها ی آبگردان، کانال های زراعتی  ودیوارهای استنادی و دهن های سوپرپسیج که ازاهمیت زیادی برخورداراست  برای زنده گی مردمان قراء وقصبات   نهایت پرارزش است.
وی ضمن وعده همکاری در بخش امنیت کارمندان، از توجه دولت در راستای انکشاف در محل شان قدردانی نمود.  قابل ذکر است که در یک ماه گذشته تعداد ۱۷۷ ریاست احیاؤ و انکشاف دهات  از طریق پروژه همبستگی ملی  در ۴ ولسوالی ولایت غور تکمیل ومورد بهره برداری قرارگرفته است.