آرشیف

2017-7-16

جام غور

سنگ تهداب پروژه های انکشافی به هزینه نزدیک به ۱۲ میلیون افغانی در غور

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که پروژه های زراعتی و استحکام کاری در روستاهای اخته خانه و صادقلی فیروزکوه به هزینه (۱۱۹۷۹۰۰۰) افغانی تهداب گذاری شد.

محفوظ الله فکور رییس احیاء و انکشاف دهات غور می گوید که این پروژه ها شامل ساخت ۶ بند آب گردان و سربند های زراعتی و بطول 269 متر دیوار استنادی و کانال های آبیاری است که از بودجه انکشافی وزارت احیاء و انکشاف دهات تمویل میگردد.

وی گفت، از این پروژه ها ۸۷۰ فامیل بهره مند و ۲۲۰۰ جریب زمین های زراعتی آبیاری میگردد.

شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۶ برابر است با ۱۵ جولای ۲۰۱۷

نویدالله پژواک

وبسایت جام غور