آرشیف

2016-4-4

جام غور

سنگ تهداب پارک تفریحی در فیروزکوه گذاشته شد

سنگ تهداب پارک تفریحی به هزینه یک ملیون و 500 هزار افغانی از بودجه شاروالی در شهر فیروزکوه گذاشته شد.
غلام ناصر خاضع والی غور، رئیس شورای ولایتی، قوماندان امنیه، شاروال و تعداد از شهروندان فیروزکوه سنگ تهداب این پارک گذاشتند.
محمد عارف قاضی زاده شاروال فیروزکوه می گوید که این پارک در غرب شهر (دره قاضی) در ساحه 500 جریب زمین بگونه عصری و مجهز با امکانات روز اعمار میگردد.
قاضی زاده گفت، ساحه این پارک قبلا توسط شاروال سابق به فروش رسیده بود، اما به اثر تلاش ها و همکاری مردم با شاروالی این ساحه از فروش باز ماند.
این سومین پارک تفریحی در فیروزکوه است که از سوی شاروالی اعمار میگردد.

 سنگ تهداب پارک تفریحی در فیروزکوه گذاشته شد

 سنگ تهداب پارک تفریحی در فیروزکوه گذاشته شد

 سنگ تهداب پارک تفریحی در فیروزکوه گذاشته شد

 سنگ تهداب پارک تفریحی در فیروزکوه گذاشته شد

 سنگ تهداب پارک تفریحی در فیروزکوه گذاشته شد