آرشیف

2015-11-7

جام غور

سنگسار کردن رخشانه در غور و کابل تقبیح شد

جمعه 15 عقرب 1394 برابر است با 6 نوامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

سنگسار کردن رخشانه در ولایت غور طی تظاهرات در غور و کابل به شدت تقبیح گردید و تظاهر کنندگان از دولت خواست تا عاملان این رویداد را دستگیر و مجازات نمایند.
صد ها تن شهروندان غور و اعضای روند سبز در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، طی راهپیمایی و با صدور قطعه نامه خواهان دستگیری عاملان قتل رخشانه شدند.
حمیدالله فرامرز مسوول دفتر ولایتی روند سبز در غور می گوید که آنان حاضر اند دوشادوش نیروهای امنیتی در دستگیری عاملان قتل فرخنده سلاح بر دست گیرند.
تظاهر کنندگان با سر دادن و انتقال شعار های " عاملان قتل رخشانه مجازات شود و سکوت در برابر وحشیگیری های طالبان، جز همسویی با این گروه توجیه دیگری ندارد" از مسوولان اداره محلی انتقاد کردند که با گذشت دو هفته از قتل رخشانه، هیچ کاری را انجام نداده اند.
در همین حال، ده ها تن از طرفداران "حزب همبستگی افغانستان" در کابل نیز سنگسار کردن رخشانه را به شدت تقبیح نموده و از دولت خواهان دستگیری و مجازات عاملان این رویداد شدند.
رخشانه دختر ۱۹ ساله حدود دو هفته قبل در منطقه اودک غلمین فیروزکوه از سوی طالبان سنگسار شد، خانم رخشانه به تازگی خلاف خواستش ازدواج کرد که بعد از یک هفته با پسر دیگری به منطقه مرغاب فیروزکوه فرار نموده بود و بعد از برگشت به غلمین پسر با زدن صد دره رها گردید.

سنگسار کردن رخشانه در غور و کابل تقبیح شد

سنگسار کردن رخشانه در غور و کابل تقبیح شد