آرشیف

2014-12-17

جام غور

سلطان محمد: به شهادت پسرم افتخار میکنم؛ اما بی توجهی دولت نگرانم ساخته است

سه شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور      

حاجی سلطان محمد  که سه روز قبل فرزندش را در دفاع از مردم و کشورش در ولایت بادغیس از دست داد؛ میگوید که به شهادت پسرش افتخار میکندٰ اما بی توجهی دولت در انتقال جسد پسرش؛ خود و تمامی اعضای فامیل شانرا سخت نگران ساخته است.
غلام سخی فرزند حاجی سلطان محمد مسوول تولی پنجم پولیس سرحدی ولایت بادغیس بود که سه روز قبل در آن ولایت از سوی مخالفان دولت کشته شد؛ اما جسد وی تا حال به خانواده اش تسلیم داده نشده است. خانواده غلام سخی، سرباز کشته شده پولیس سرحدی، و نهاد های جامعه مدنی غور طی گردهمایی از دولت خواستند تا جسد این سرباز را نزد فامیل اش در فیروزکوه انتقال دهند.
حاجی سلطان محمد پدر غلام سخی که یکسال قبل فرزند دیگرش را نیز از دست داد به انتقاد از عدم توجه دولت در راستای تسلیم کردن جسد پسرش به خانواده گفت؛ به شهادت پسرم افتخار میکنم؛ اما از بی توجهی دولت نگرانمٰ، پسرم عشق که با مردم و وطن داشت مسلک دفاع از تمامیت ارضی را برگزید، اما بی خبر از آنکه روزی فرا خواهد رسید که عدم توجه دولت در انتقال جسدش فامیل و اقارب اش را به ماتم سخت تر از دست دادن جگر گوشه اش بنشانند.
محمد حسن حکیمی فعال جامعه مدنی در غور از عدم توجه دولت در انتقال جسد غلام سخی انتقاد میکند و میگوید: دولت مکلف است تا سربازان که در راه مبارزه با دشمنان و دفاع از تمامیت ارضی جان هایشان را از دست میدهند؛ احترام گذاشته و اجساد شانرا به زودترین فرصت به اقارب آنان تسلیم نمایند.
غلام سخی که بیست بهار زندگی اش را پشت سر گذاشته بود، در دفاع از مردم و کشورش در ولایت بادغیس از سوی مخالفات دولت کشته شد، خانواده وی که یک سال قبل فرزند بزرگتر از غلام سخی را از دست داده بودند، نرسیدن جسد غلام سخی را؛ سخت تر از دست دادن آن میدانند.
فامیل که دو فرزند جوانش را از دست داد و به آرزوی رسیدن و دیدن جسد هستند و از دست دادن آن را افتخار میداند، در چی وضعیت بسر خواهند برد. حاجی سلطان محمد دیگر آن قد رسا را ندارد، گاهی هم ناله از وی شنیده نمیشود، اما قد خمیده اش نمایانگر غم های بیشماری است که کمترین از والدین میتوانند این بار سنگین را حمل نمایند.