آرشیف

2008-6-10

جام غور

سفیر ناتو و نمانیده ارشد ناتو دربخش ملکی تطبیق پروژها را درولایت غور غیر متوازن خواند

سفیر ناتو و نمانیده ارشد ناتو دربخش ملکی تطبیق پروژها را درولایت غور غیر متوازن خواند

شنبه 9 قوس 1387 برابر با 29 نوامبر 2008

جام غور

جان کی نی سفیر نیرو های ناتو در افغانستان ، وبورسل بوم رئیس ارگان آیساف درافغانستان دیروز بعداز بازدید پروژهای زیر کار تیم PRT  در ولایت غور و در ملاقاتی که باوالی ولایت غور سید محمد اقبال منیب واعضای شورای ولایتی وهئیت رهبری ولایت داشتند از روند تطبیق پروژهای غیر متوازن در ولایت غور اظهار تاسف نموده وگفتند:

«تاجایکه به ناتو ارتباط میگرد درتوازن پروژها تلاش خواهم کرد»

سید محمد اقبال منیب والی ولایت غور ضمن بر شمردن مشکلات ولایت غور گفتند: آسیب پذیری مردم از خشکسالی ،فقر ، وتنگدستی فامیل ها در ایام زمستان و نبود سرک های مواصلاتی و خوب  و نبود برق درین ولایت، نبود تعمیرات برای مکاتب ،سستم عنعنوی و ابتدائی زراعت را چالش های عمده مردم ولایت غور خواند و از جوامع جهانی ودولت افغانستان تقاضا به عمل آورد تا در راه رفاه و آرامی مردم ولایت غور جدیت بیشتر بخرج دهند درغیر ان  صورت شاهد فاجعه انسانی درین ولایت خواهیم بود.

ارسال خبر : صلاح الدین عزیزی

سرپرست ITدر ولایت غور

 

 

اخذ امتحان کانکور از شاگردان فارغ صنف دوازدهم در ولایت غور

پنجشنبه 7 قوس 1387 برابر با 27 نوامبر 2008

جام غور

از دفتر مطبوعاتی مقام ولایت 

تحت نظر هئیت موءظف در حوزه غور امتحان کانکور راه یابی به موسسات عالی کشور با تدابیر شدید امنیتی اخذ گردید.

ازجمله 62 باب لیسه درسطح غور  26 باب آن به کمیت  640 تن فارغ تحصیل داده که  556 تن بعداز ثبت نام به امتحان راه یافتد.

استا د عبدالکریم رئیس هئیت وزارت تحصیلات عالی نحوه جذب داوطلبان غور به موسسات عالی کشور را رقابت بین خودی شاگردان غوری قلمدا د نمود وگفت :باسایر ولایات قابل مقاسیه نمیباشد. غور سهمیه جداگانه دارد. والی غور حین کشایش صندوق سوالات رشد وتوسعه معارف را خدمات ارزنده دولت خواند واز شاگردان تقاضا به عمل آورد تا به انتخاب رشته مورد علاقه بعداز فراگر ی علوم متخصصی خوب تقدیم جامعه شوید . عبدالغفور تیمن نمانید مردم در شورای ولایتی با اظهار تاسف از نتیجه امتحان قبلی که بجز از جذب یکنفر در فاکولته طب امتحان را غیر متوازن خوا ند.

 

 

قوماندانی امنیه ولایت غور از طرف  هیئت وزارت داخله بر رسی شد

سه شنبه 5 قوس 1387 برابر با 25 نوامبر 2008

جام غور

طبق گزارش های واصله از منطقه روز دوشنبه چهارم قوس هیئت پنج نفری وزارت داخله بریاست مل پاسوال داکتر وکیل رئیس پولیس وزارت داخله وارد چغچران مرکز ولایت غور گردیدند. هیئت مذکور روز سه شنبه امور مربوط به قوماندانی امنیه را طور عمومی بر رسی نموده اند. اینکه حضور این هیئت چه نتائج را از لحاظ امنتی وبهبود اوضاع به دنبال دارد تا هنوزمعلوم نیست. هیئت مذکور روز چهار شنبه چغچران را به قصد کابل ترک میکند

 

دیدار محترم احمد سعیدی با هیئت حقیقت یاب شورای امنیت ملل متحد

دو شنبه 4 قوس 1387 برابر با 24 نوامبر 2008

جام غور

 

طبق گزارش های خبری محترم احمد سعیدی کارشناس وتحلیل گر امور سیاسی با جمع از  دانشمندان وخبرگان کشور صبح امروز در مقر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با هیئت حقیقت یاب شورای امنیت ملل متحد دیدار وگفتگو نمود.منبع افزود شخصیت هائیکه که بخاطر بر رسی اوضاع سیاسی وامنیتی کشور وراه بیرون رفت از بحران های متعدد درین محفل خصوصی دعوت شده عبارت بودند از محترم احمد سعیدی شخصیت شناخته شده ای خوزه سیاست و اداره محترمه فوزیه کوفی مبصر سیاسی ونماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه به همین تر تیب شخصیت های شناخته شده ای چون محترم وحید مژده تحلیلگر امور سیاسی، محترم استاد حبیب الله رفیع، محترم داد نورانی، محترم غفور لیوال، محترم ضیاء رفعت، محترم جنرال عتیق الله بریالی، محترم معین مرستیال شخصیت های مؤثر واثر گذار حوزه سیاست در کشور یکجا با هیئات شورای امنیت ملل متحد  حدود هفت ساعت اوضاع سیاسی، اداری ،امنتی واقتصادی کشور را مورد بحث وبر رسی قرار دادند.از نظر تحلیلگران این دیالوگ نهایت مؤثر ومفید ارزیابی گردیده است چون هر کدام از شخصیت های فوق در واقع بینی وحقیقت گوئی از شهرت وإعتبار خاص در بین نهاد های سیاسی داخل وخارج کشور بر خوردار اند.

محترم احمد{ سعیدی} ضمن حساب گیری عوامل بحران ونا بسامانی ها داخل کشور مشکل افغانستان را یک معضل فرا منطقه ای خوانده گفت: ضمن اینکه بر خی از نا بسامانی ها از عملکرد شخص زلمی خلیلزاد در نصب مهره های بی کفایت در افغانستان به ارث مانده ، اما بیشتر اثر عملکرد منفی کشورهای منطقه وجهان نیز افغانستان را دچار بحران امنیتی وسیاسی ساخته است.وی افزود آمریکا در شرائط با ایران جنجال را آغاز کرد که اثر منفی آن مستقیما در افغانستان محسوس است به همین تر تیب خصومت های پاکستان وهند روسیه وآمریکا ورقابت های مذهبی ایران وسعودی همه افغانستان را میدان عقده گشائی خود قرار داده اند.وافغانستان توسط عساکر ومزدوران شرکت های نفتی به تباهی کشانیده شده است.وی برای بیرون رفت از بحران کنونی طرح های مشخص از جمله اجماع کشور های منطقه وجهان را به هیئت معرفی نمود که مورد استقبال همگی قرار گرفت.به اساس پیشنهاد وزیر خارجه ایتالیا ��یئت تصمیم گرفت تا با احمد سعیدی جلسه دومی را بر گزار وروی طرح های آن بیشتر بحث وتبادل نظر صورت گیرد

 

 

انتقاد نماینده مردم غور از وزارت مالیه

یکشنبه 3 قوس 1387 برابر با 23 نوامبر 2008

جام غور

بر اساس گزارش های خبری مولوی دین محمد عظیمی نماینده مردم غور در پارلمان مصطفی مستور رئیس بودجه وزارت مالیه را مورد انتقال شدید قرارداد.مستور که طرح پیشنهادی ازدیاد بودجه عادی  دولت را به پارلمان پیش کرده بود از طرف برخی نمایندگان وبطور خاص از طرف مولوی  عظیمی مورد انتقاد قرار گرفت .عظیمی گفت دوسال میشود که مقدار دوملیون دالر بخاطر اسفالت سازی میدان هوائی چغچران اختصاص داده شده ولی وزارت ملیه آنرا به سال دیگر انتقال میدهد در حالیکه در ولایت دیگر سالانه بیش از یکصد ملیون دالر بودجه انکشافی به مصرف می رسد.وی اضافه نمود عهد شکنی وبیعدالتی به این سطح در هیچ نظام نبوده.

 

 

از دفتر مطبوعاتی ولایت غور

یکشنبه 3 قوس 1387 برابر با 23 نوامبر 2008

جام غور

والی غور جهت دسترسی به آب صحی آشا میدنی طرح تصیفه خانه را بالای دریای هریرود پیشکش نمـــود. سید محمد اقبال منیب والی غور از کار های که بامسوول دفتـــــــر CRS در حوزه جنوب غرب آسیا وهیئت کشور افغانستان دردفتر CRSداشت

ضمن آگاهی از بر نامه  های  دهاتی وشهری به آن موسسه کفت:

درصورتیکه موسسه CRSدرشهرچغچران آب صحی آشامیدنی  از چشمـه وچاه موفق نشد .تا به همشهریان از طریق کا نا لیز سیون برساند بالای دریا هر یرود تصفیه خانه اعمار وایجاد نماید این طرح مورد قبول هیئت CRSقرار کرفت . گفتنی است موسسه CRSتاکنون سروی مقدماتی را در قریه زرتلی انجام داده که نسبت بعد فاصله از مرکز وکمبود آب در دراز مدت نیاز مندی باشندکان شهررا برآورده نمی ساز د در حال حاضر در شرق میدان هوای مصیرف حفر چاهای نیمه عمیق اند.  والی در کنفرانس مطبو عاتی ژور نالستان محلی را مورد حمایت واز فعالیت های ژورنالستی  شان در انعکاس حوادث وانکشافات غور اظهار خور سندی نمود گفت ژور نا لستان محلی باید زمینه مسافرت وباز دید ژور نالستان غیر دولتی را فراهم نمایند تا از چشمدید های خود غور را به جهانیان انعکاس دهند

بااحترام 

ارسال کننده :  صلاح الدین "عـــــــزیزی"

 

 

یک  پوسته امنیتی در بین مرز غور وهرات به تصرف مخالفین در آمد.

یکشنبه 3 قوس 1387 برابر با 23 نوامبر 2008

جام غور

طبق گزارش های واصله از منطقه شب شنبه افراد مسلح نا شناس  ویا طالبان بالای پوسته شیر خاج  مربوط ولسوالی چشت ولایت هرات که در مجاورت ولایت غور قرار دارد حمله نمودند که قوماندان پوسته بنام سید نجیب الله وافراد مسلح آنرا با مهمات وتجهیزات با خود برده اند.مناطق کوهستانی شرق چشت وغرب ولسوالی شهرک به تصرف مخالفان دولت به سر گروپی ملا سیدولی وملا مصطفی میباشد که تا هنوز چندین پوسته دولتی را خلع سلاح نموده ود مناطق تحت کنترول شان عملا سنگر دارند.

 

 

هیئت اخذ امتحان کانکور وارد چغچران شدند.

یکشنبه 3 قوس 1387 برابر با 23 نوامبر 2008

جام غور

طبق راپور های واصله از چغچران مر کز ولایت غور هیئات وزارت تحصیلات عالی بخاطر اخذ امتحان کانکور از فارغان صنوف دوازدم صبح امروز شنبه وارد چغچران مرکز آن ولایت گردیدند.درین میان عدۀ از محصلین که سال گذشته امتحان کانکور را سپری نموده بودند وبه بدانشکده های غیر مورد علاقه شان کامیاب شده بودند وبدرس ادامه ندادند چانس ورود به امتحان مجدد را از دست دادند.این بخاطریست که ایشان عملا محصل اند وتا هنوز امر منفکی خودرا از دانشگاه که سال پار کامیاب شده اند نگرفته اند.وبه همین مناسبت برای شان کارت شمولیت پوهنتون داده نشده است.شاگردان روز شنبه کارت های شمولیت را اخذ وروز یکشنبه رهنمائی میشوند وروز دوشنبه امتحان اخذ میگردد احتمالا 650 شاگرد شامل امتحان میشوند.