آرشیف

2017-9-8

جام غور

سرپرست معارف غور: به دلیل نپرداختن باج به رییس امنیت ملی بازداشت و شکنجه شدم

 

خلیل احمد مبارز سرپرست ریاست معارف غور مدعی است که رییس امنیت ملی غور وی را به دلیل نپرداختن پول بازداشت و مورد لت و کوب و شکنجه قرار داده است.

آقای مبارز به رسانه ها گفته است که نور محمد کوهنورد رییس امنیت ملی غور خواهان پرداخت ماهانه سه صد هزار افغانی از این اداره بود، اما بعد از پاسخ رد به این خواست، وی را بازداشت نموده و در جریان دو روز توقیف در نظارت خانه از سوی افراد رییس امنیت ملی مورد اهانت، لت و کوب و شکنجه نیز قرار گرفت.

سرپرست ریاست معارف گفت، تنها دلیل که ریاست امنیت ملی برای بازداشت وی گفته است پرداخت ۱۷ ملیون افغانی معاشات پرسونل معارف درساحات نا امن بوده، که براساس فیصله شورای وزیران این معاشات به معلمین مناطق نا امن توزیع گردیده بود.

آقای مبارز مدعی است که ضمن اینکه بازداشت وی خلاف قانون بوده، در نظارت خانه ریاست امنیت ملی غور مورد اهانت، لت و کوب و شکنجه نیز قرار گرفته است.

وی از حکومت خواست تا افراد که وی را خلاف قانون بازداشت، اهانت و شکنجه نموده مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

در همین حال، شورای ولایتی، فعالان مدنی و شماری از شهروندان غور بازداشت و اهانت به سرپرست معارف غور از سوی اداره امنیت ملی را طی راهپیمایی ها و کنفرانس مطبوعاتی محکوم نموده و این عملکرد رییس امنیت ملی را خلاف قانون و سرکشی از فیصله شورای وزیران، عنوان نمودند.

منسوبین ریاست امنیت ملی در این مورد چیزی نمی گویند.

خلیل احمد مبارز سرپرست معارف غور صبح روز دوشنبه گذشته از سوی منسوبین ریاست امنیت ملی غور بازداشت شد و بعد از سپری نمودن دو روز در نظارت خانه این ریاست تحت ضمانت رها گردید