آرشیف

2015-6-3

جام غور

سرقت ۲۵ ملیون افغانی و ۱۴۰ هزار دالر از باختر بانک در غور

چهارشنبه 13 جوزا 1394 برابر است با 3 جون 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مقام ها در ولایت غور می گویند که ۲۵ ملیون افغانی و ۱۴۰ هزار دالر امریکایی از نمایندگی باختر بانک در ولایت غور سرقت شده است.
عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور می گوید که تمامی کارمندان آن نمایندگی را به اتهام سرقت این مبلغ دستگیر نموده و فعلا تحت بازپرس قرار دارند. این منبع گفت، بررسی ها جریان دارد و تا کنون روشن نیست که کی و چی تعداد از افراد در این قضیه دخیل اند.
گفته میشود که رئیس و کارمندان ارشد این نمایندگی باشندگان دیگر ولایات هستند که در حال حاضر تحت بررسی های ارگانهای عدلی و قضایی قرار دارند.