آرشیف

2015-3-12

جام غور

سردى هوا در غور شکوفه هاى درختان میوه را از بين برده است

پنجشنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۱۲ مارچ ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
سردى هوا در ولايت غور، شکوفه هاى درختان شفتالو، آلو و بادام را از بين برده و باغداران را سخت متضرر کرده است.
در منطقه کمنج ولسوالی شهرک، در کنار شفتالو، بادام، آلو و غيره، باغ هاى زياد سیب وجود دارد که منبع خوب عايداتى باغداران محسوب میشود.
حاجی کریم خان متنفذ قوم و یکتن از باغداران قریه کمنج ولسوالی شهرک میگوید که برف باری های اخیر توام با سردی باعث شده تا شکوفه های بازشده درختان میوه را از بین ببرد.
وی گفت:"تمام شکوفه‌های باز شده آلو، شفتالو و بادام سیاه شده و ازبین رفته است."
به نقل از این منبع، پندک هاى درختان، سیب و دیگر میوه ها تا حال باز نشده، اما برفبارى ها ده ها درخت ميوه هاى مختلف را شکستانده است.
این متنفذ قوم می گوید که  قبل از ریزش برف اخیر، هوا زیاد گرم بود و از همین رو قبل از فرا رسیدن فصل بهار درختان میوه شکوفه ها را باز کرده بودند.
محمد رحیمی کارمند دولت که در یک سفر از مناطق کمنج دیدن نموده چشم دیدش را به بخش خبر وبسایت جام غور چنین بیان نمود:"پُنک درختان میوه دار در قریه جات کمنج، غوک، بالاچه، یکه سنگ و گرم آب از اثر یخ زدگی کاملاً سیاه بود و باغداران نیز از این وضعیت نهایت نگرانی داشتند".
آقای رحیمی می گوید که دار و ندار باشندگان این مناطق باغ و باغداری است که در سال روان نهایت ضربه دیده است و این مردم در وضعیت بدی افتصادی قرار دارند.
مسوولان ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت غور می گویند که تا اکنون به آنان گزارش های از بین رفتن شکوفه های درختان میوه دار نرسیده، اما اگر درخت میوه دار در حال حاضر شکوفه کرده باشد از سردی هوا محفوظ نخواهد ماند.
جمعه خام باختری سرپرست ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت غور می گوید که تا اکنون از بین رفتن شکوفه های درختان مثمر برای آنان گزارش نرسیده است، اما وی تایید میکند که سردی هوا در حال حاضر میتواند شکوفه ها را از بین ببرد.
سرپرست ریاست زراعت می گوید که قبل از ریزش برف اخیر در این ولایت، درختان میوه در ولسوالی چهارسده شکوفه کرده بود، اما از بین رفتن و یا درست ماندن آن اطلاعی ندارد.