آرشیف

2016-5-10

جام غور

سربازان یک پوسته امنیتی در غور با تمامی امکانات جنگی با طالبان یکجا شدند

سربازان یک پوسته امنیتی در غور با تمامی امکانات جنگی با طالبان یکجا شدند

34 پولیس پوسته امنیتی خاک یارک ولسوالی دولینه ولایت غور، با تمامی جنگ افزار و دو عراده موتر رنجر با طالبان یکجا شدند.

احمد حسین دانشیار ولسوالی دولینه با تایید این خبر میگوید که 30 تن پولیس محلی و 4 نفر پولیس ملی با تمامی امکانات جنگی که شامل کلاشینکوف، پیکا، راکت و دهشکه و دو عراده موتر رنجر بودند؛ به طالبان پیوستند.

وی گفت، قوماندان این پوسته امنیتی ضیاءالحق فرزند عبدالله "حافظ" است که یکی از برادرانش بنام عبدالهادی از قبل طالب بود.

آقای دانشیار با آنکه از وضعیت امنیتی ولسوالی دولینه مطمئن بنظر میرسد اما می گوید که یکجا شدن این تعداد نیرو با طالبان تاثیرات منفی بر روحیه دیگر سربازان خواهد گذاشت.

پوسته امنیتی خاک یارک در 40 کیلومتری جنوب شرق ولسوالی دولینه قرار دارد.