آرشیف

2015-4-2

جام غور

سالنگی: خواجگان زیر فیر کلاشینکوف است، نه هاوان

پنجشنبه 13 حمل 1394 برابر است با 2 اپریل 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
باشندگان قریه خواجگان ولسوالی دولینه ولایت غور مدعی اند که طی یک ساعت 8 فیر هاوان از شمال آن قریه به داخل خواجگان فیر شده است اما مقامات امنیتی غور می گویند که این فیر ها از کلاشینکوف است.
محمد عمر باشنده قریه خواجگان ولسوالی دولینه به بخش خبر وبسایت جام غور گفت:" ساعت 10 قبل از ظهر فیر هاوان آغاز شد که با گذشت یک ساعت 8 فیر هاوان شکلیک شده که یکی آن بالای منزل سخیداد و دیگری آن نزدیک به کلینیک صحی اصابت کرد".
سید احمد سالنگی سرپرست قوماندانی امنیه غور فیر بالای قریه خواجگان را تائید میکند اما می گوید که این فیر ها از کلاشینکوف است، وی گفت:" بنابر اختلافات قومی بین زی رضا و تیمنی از سوی زی رضا فیر ها صورت می گیرد و به زودترین فرصت نیروهای امنیتی به ساحه اعزام خواهند شد".
وی گفت، باشندگان محل بنابر خصومت ها داخلی علیه یک دیگر دسیسه میسازند و هر موضوع کوچک را بزرگ جلوه میدهند.
گفته میشود که فیر ها بالای خواجگان از ساعت 9 صبح آغاز الی اکنون (12:00 بعد از ظهر) ادامه دارد.
این درحالیست که به گفته باشندگان محل، چند روز قبل نیز فیر های از هاوان بالای این قریه صورت گرفته بود که تلفات و خسارات را در بر نداشت.