آرشیف

2018-9-3

جام غور

سازمان غذایی جهان ۳ هزار خانواده را در غور کمک کرد

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور می گوید که این مواد کمکی که شامل آرد، روغن، نمک و پودر پلانپینات می شود به 3000 خانواده که از اثر خشکسالی متضرر شده اند، توزیع گردید.
به گفته وی، هر خانواده ۱۵۰ کیلوگرام آرد، ۱۵ لیتر روغن، دونیم کیلو نمک و یک نیم کیلو پودر پلانپینات دریافت کرده است.
این کمک ها توسط موسسه افغان اید بشمول فیروزکوه، مرکز ولایت غور، برای باشندگان ۷ ولسوالی آن ولایت توزیع میگردد.
محمد اکبر باشنده ولسوالی تیوره که در حال حاضر در شهرک مهاجرین امیر شنسب غوری زندگی می کند از بدست آوردن این کمک ها ابراز خرسندی کرد.
وی با بیان مشکلات زندگی اش در این ساحه گفت که از دولت، نهاد های بین المللی و تاجران می خواهد تا برای بیجاشدگان جنگ های داخلی و متضررین خشکسالی ها توجه بیشتر نمایند.
بالاتر از ۸۵ درصد مردم غور شغل زراعت و مالداری دارند که خشکسالی ها اخیر ضمن کاهش محصولات زراعتی، بیشترین ضرر را به مالداری رسانیده است. نبود علوفه و آب آشامیدنی حیوانی از جمله چالش های عمده مالداران این ولایت است.
 
دوشنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۷ برابر است با ۳ سبتامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور