آرشیف

2022-9-24

جام غور

ساخت واتر پمپ توسط یکی از استادان انستیتوت تخنیکی غور
بلال‌الدین پدرام، یکی از استادان مبتکر انستیتوت تخنیکی ولایت غور با امکانات دست داشته خود «واتر پمپ» ساخته است.
آقای پدرام در رشته ساختمانی تحصیل کرده و در حال حاضر استاد رشته ساختمانی انستیتوت میخانیکی غور است.
وی پمپی ساخته است که بدون استفاده از انرژی برق سولری یا حراتی کار می‌کند. این پمپ در حال حاضر با استفاده از سرکوی آب یا تندآبی با ارتفاع نیم متر، قدرت پمپاژ آب به فاصله 100 متر را دارد.
پدرام می‌گوید که ساخت این پمپ 40 هزار افغانی هزینه برداشته است.
بلال‌الدین پدرام می‌افزاید که درصورت حمایت مالی از وی و فراهم‌بودن امکانات، توانایی ساخت واتر پمپ چهار اینچی را دارد.
مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی دارای استادان خلاق است که برای تربیه نیروی ماهر و متخصص تلاش می‌کنند.
دو شنبه (28 سنبله 1401)