آرشیف

2016-11-29

جام غور

ساختمان اداری مقام ولایت غور به بهره برداری رسید

ساختمان اداری مقام ولایت غور در سه طبقه با داشتن ۴۶ اطاق، دو سالون کنفرانس و غذا خوری و سه باب گدام به هزینه ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی از بودجه برنامه تحکیم ثبات وزارت شهر سازی اعمار و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این ساختمان متصل و در غرب تعمیر سابقه مقام ولایت در مساحت ۶۲۰ متر مربع زمین اعمار گردیده است.
 
دوشنبه ۹ قوس ۱۳۹۵ برابر است با ۲۸ نوامبر ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور