آرشیف

2017-3-27

جام غور

زنگ مکتب امروز بار دیگر در دهکده کندیوال درنزدیکی فیروزکوه به صدا در آمد

زنگ به صدا در می آید تا پای شاگردان را به مکتب بکشاند وروزانه شاهد حضور ده ها شاگرد اعم از ذکور واناث در مکتب ابتداییه دهکده کندیوال در نزدیکی فیروزکوه باشد .

باشنده گان این دهکده محفل را برگزار کرده اند تا نواخته شدن زنگ مکتب را بهانه ی برای رساندن مشکلات شان به گوش دولت مردان محلی بسازند .

مولوی صدیقی که به نماینده گی از مردم این دهکده صحبت میکرد از مسئولین محلی به ویژه مسئولین ریاست معارف این ولایت خواست تا به کیفیت مکاتب این دهکده توجه بیشتر نمایند.

وی باآنکه مردم این دهکده را از حامیان حکومت در نزدیکی فیروزکوه میداند اما ازعدم توجه حکومت دربرابر شان انتقاد میکند.

صبغت الله اکبری ریس معارف غور با آنکه مشکلات موجوددربرابر معارف در سال های گذشته دراین ولایت را میپذیرد اما وعده میسپارد که ریاست معارف در رفع مشکلات موجوددربرابر آموزش وپرورش در این دهکده به زودترین فرصت اقدام خواهدکرد.

درهمین حال غلام ناصر خاضع والی غوربا آنکه قریه جات را اساس شهرها میداند برای باشنده گان این دهکده وعده میسپارد که به زودی برای زنده گی بهتر وانکشاف در این قریه دست به کار خواهندشد.

وی از تلاش های اداره محلی غور جهت بر طرف کردن خطر سیلاب های بهاری که کندیوال را تهدید میکند نیزخبر داد.

کندیوال قریه در جنوب فیروزکوه مرکز غور که در موسوم بهار مورد تهدید سیلاب های مدهش بهاری است که همه ساله به گفته باشنده گان این قریه کشت وزراعت شان طعمه سیلاب های بهاری میشود وتمام دارو ندارشان که درکشت وکار شان به مصرف میرسد ازبین میرود.

دوشنبه ۷ حمل ۱۳۹۶ برابر است با ۲۷ مارچ ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور