آرشیف

2016-3-9

جام غور

زنان غور: شعار بس است
زنان در ولایت غور می گویند که آنان از شعار های خالی نهاد های دفاع از حقوق زنان خسته شده و بجای آن باید در راستای تامین حقوق شان گام های عملی برداشته شود.
محفل که به مناسب از ۸ مارچ یا روز جهانی زن در سالون کنفرانس های مقام ولایت تدویر یافته بود، زنان سخنران در این محفل از نهاد های دفاع از حقوق زنان مبنی بر شعار خالی و بدون عمل در قبال آنان انتقاد کردند و از اداره محلی خواستند تا گامهای عملی برای تامین حقوق آنان برداشته شود.
والی غور در پاسخ به خواسته های زنان گفت که وی با همآهنگی شورای ولایتی، نهاد های مدنی و رسانه ها برای تامین حقوق زنان از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد.
مسوولان ریاست امور زنان غور می گویند که در سال روان ۸۸ قضیه خشونت علیه زنان در آن ریاست به ثبت رسیده و این آمار نشان میدهد که خشونت در برابر زنان نسبت به سالهای قبل افزایش چشم گیری داشته است.
در سال روان، سنگسار رخشانه در منطقه غلمین فیروزکوه یکی از بدترین نوع خشونت علیه زنان بود که انتقاد های نهاد های ملی و بین المللی دفاع از حقوق زن را در پی داشت.
طبق گزارش ها در سطح کشور، در شش سال اخير، ٩٥٧٢ قضيه خشونت عليه زنان که بيش از نيمى آنها قتل و تجاوز جنسى بوده، در څارنوالى اختصاصى منع خشونت عليه زنان ثبت شده و ٥٧ در صد آن به محاکم محول گرديده است.

چهارشنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۴ برابر است با ۹ مارچ ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

<img alt="" data-cke-saved-src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/12814612_1690124271245494_312836434635619488_n.jpg" src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/12814612_1690124271245494_312836434635619488_n.jpg" width:960px"="">