آرشیف

2016-1-12

جام غور

ریزش برف راه های مواصلاتی 7 ولسوالی را به فیروزکوه مسدود کرد

سه شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۴ برابر با ۱۲ جنوری ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مسوولان اداره محلی غور می گویند که برف باری های اخیر راه های مواصلاتی 6 ولسوالی جنوب و جنوب غرب فیروزکوه و همچنان ولسوالی چهارسده را به روی ترافیک مسدود کرده است.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که به اساس معلومات آنان قرار است راه های مواصلاتی این ولسوالی ها به فیروزکوه تا 24 ساعت به روی ترافیک باز گردد.
آقای خطیبی می گوید که شاهراه غور-کابل برای مدت کوتاهی به روی ترافیک مسدود بود که در حال حاضر این شاهراه باز شده است.
با انکه شاهراه های غور-هرات و غور-کابل در حال حاضر به روی ترافیک باز است اما مسوولان ترانسپورت های زمینی می گویند که بنابر زیاد بودن برف در این شاهراه ها مسافران با مشکلات زیادی مواجه هستند.
این درحالی است که پرواز های شرکت های هوایی از غور الی کابل و هرات نیز از یک ماه به اینسو قطع گردیده و روشن نیست که این پرواز ها تا چی مدت متوقف خواهند بود.