آرشیف

2015-10-6

جام غور

روند سبز غور: ما دوشادوش نیروهای امنیتی از سرزمین خود دفاع میکنیم

سه شنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۴ برابر است به ۶ اکتوبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
اعضای روند سبز در ولایت غور با اشتراک نمایندگان مردم در شورای ولایتی و ده ها تن از شهروندان غور طی راهپیمایی، حمله طالبان را بر ولایت کندوز تقبیح نموده و پشتبانی شانرا از نیروهای امنیتی کشور اعلام کردند.
این تظاهر کنندگان که تعداد شان به ده ها تن میرسید با سر دادن شعار ها "طالبان تکرار نخواهد شد، مرگ بر حامیان طالبان، اهانت به کندوزیان اهانت به ماست و، ما دوشادوش نیروهای امنیتی از سرزمین خود دفاع میکنیم" از دولت خواستند تا تجهیز و اکمال نیروهای امنیتی را در اولویت های کاری قرار دهند.
حمیدالله فرامرز مسوول روند سبز غور میگوید که آنان به حمایت از نیروهای امنیتی کشور و تقبیح نمودن اعمال وحشیانه طالبان در کشور و بویژه در ولایت کندوز راهپیمایی نمودند و به این گونه عکس العمل شانرا در مقابل تجاوز گران بیان داشتند.

<img alt="" data-cke-saved-src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/Jameghor (5).jpg" src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/Jameghor (5).jpg" width:960px"="">