آرشیف

2021-11-14

جام غور

روند توزیع کمک‌های نقدی برای ۱۴۰۰ خانواده‌ی بیجاشده در غور آغاز شد
مسئولان محلی در ولایت غور می‌گویند که این کمک‌های نقدی از سوی دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای خانواده های بیجاشده توزیع می‌شود.
میراحمد مصمم رئیس امور مهاجرین و بازگشت کنندگان غور می گوید که برای هر خانواده بیجاشده مبلغ ۲۶۵ دالر از سوی دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان توزیع می شود.
رئیس امور مهاجرین و بازگشت کنندگان غور با ابراز نگرانی از وضعیت بیجاشده ها در این ولایت می گوید که بیش از دو هزار خانواده آواره در ولایت غور وجود دارد که نیاز به کمک دارند.
از سوی هم عبدالوهاب عظیمی نماینده دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای ولایت غور می گوید که این دفتر در نظر دارد برای پنج هزار خانواده آواره در حوزه غرب کشور کمک های نقدی توزیع کند.
به گفته وی این کمک های نقدی برای خانواده های بیجاشده که قبلا مناطق اصلی شان را ترک کردند و از سوی تیم های اضطرار سروی و شناسایی شدند توزیع می گردد.
در همین حال خانواده های بیجاشده در غور از توزیع این کمک های نقدی استقبال می کنند و خواهان توجه بیشتر جامعه بین المللی به مردم افغانستان هستند.
آنان می گویند که اگر در زمستان پیشرو برای مردم افغانستان کمک رسانی نشود باشندگان کشور با چالش های زیاد مواجه خواهند شد.
فقر و خشک سالی باشندگان افغانستان خصوصا مردم غور را در سال جاری با مشکلات و چالش های فراوان مواجه کرده است.